V obci žije přes 350 lidí a kromě upraveného centra s dominantním, téměř dvouhektarovým Návesním rybníkem, stojí hned za novým obecním úřadem, zámek. Přesněji, jeho torzo.

Původní zvěstovská tvrz vznikla ve 14. století. Postupně ji majitelé přestavovali a upravovali k obrazu svému. Nakonec se z tvrze stal renezanční zámek. A i když objekt utrpěl značné újmy v období třicetileté války to, co zámek čekalo po únoru 1948, se s tím nedá srovnat.

Zámek s panstvím, tedy statek, koupil v roce 1913 pan Jaroš. Jeho syna Aloise (*1923) popravili v roce 1952 komunisté za to, rok předtím „pomáhal“ vojenskému zběhovi Františku Slepičkovi při vraždě komunistického předsedy MNV z Kamberka, Václava Burdy. StB rozpoutala na Podblanicku teror, který vězením odneslo 36 lidí.

Samozřejmě událost režim využil k potlačení odporu sedláků a zabavení majetku rodině Jarošů. Ti se k němu dostali až při restituci v roce 1992. A od syna popraveného Aloise Jaroše objekt koupila za 1 korunu obec Zvěstov v roce 2016. Jenže to už zbyly z původního zámku jen ruiny.

„Zámek po konfiskaci využívalo místní JZD, které v něm mělo kanceláře, jídelnu a sýpku. V přízemí zemědělci chovali prasata i brojlery a také skladovali chemikálie,“ potvrdil starosta Zvěstova Karel Babický.

Když socialističtí hospodáři, dříve pečlivě udržovaný objekt, do něhož na návštěvy jezdil i Mikoláš Aleš, vybydleli, čekala ho ještě větší rána. A to doslova. „Snad, aby se objektu pomstili, celé jedno křídlo zámku odstřelili,“ popsal událost z konce šedesátých let Karel Babický s tím, že zbytek zámku pak zůstal ve stavu, jak ho střelmistr opustil.

Trochu cynicky se pak zámek ocitl na seznamu ohrožených památek… Jenže na opravu neměli restituenti peníze a tak se dostal do vlastnictví obce. „Ne, že bychom úplně stáli o zchátralý zámek. Docela nás ale trápilo, že tam chodí cizí lidé a hrají si tam děti. Byly tam propadlé stropy a kolem rostla džungle. Chtěli jsme místo alespoň trochu zkulturnit, jenže jsme to nemohli dělat na cizím majetku,“ připomněl starosta Zvěstova.

Nakonec došlo k dohodě a zámek získala obec i se dvěma hektary pozemků. Tou dobou lidé vášnivě diskutovali o tom, zda získat zámek či nikoliv. Pro byla jen zhruba pětina občanů. Přesto zastupitelé transakci posvětili a to zejména kvůli strategickým pozemkům kolem obecního úřadu.

Památkáři navíc slibovali na opravu peníze. Ty už do prací vložila i sama obec. A její obyvatelé, podle starosty, pomalu mění názor. Odhadem možná už 60 procent záměr obce schvaluje. „Je to historická památka a odkaz předků by se měl udržovat,“ připomíná Babický i těm zbylým 40 procentům lidí.

Zvěstov už do rekonstrukce vložil 600 tisíc obecních korun, celkem už bylo prostavěno 1,5 milionu. Před nedávnem obec dostala, kromě dalších obcí a soukromých majitelů, dotaci kraje ve výši 1,7 milionu korun v rámci oslav 100 let ČSR. Díky ní se práce plánované na čtyři roky, zrychlí.

„Tento finanční příspěvek dostali majitelé památkových objektů, kteří prokázali, že mají financování svých projektů zajištěno nejen z dotace kraje, ale také z dalších zdrojů,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Už nyní se do Zvěstova z Ostravy a Trutnova přijeli podívat potomci majitelů, kteří zámek vlastnili od roku 1860 do roku 1913. Přivezli spoustu fotografií. Viděli sice zříceninu, ale dozvěděli se například i to, že obec získala na záchranu z Ministerstva kultury 700 tisíc korun, k nimž přidala i svou spoluúčast. Zvěstov má také přislíbeno dalších 10 milionů, které bude čerpat v následující dekádě. Teď jsou na pořadu záchranné práce, statické zajištění zbytků zámku. Už to je pod pečlivým dohledem památkářů.

Už nyní ale Zvěstovští ví, co chtějí ze zámku mít. „V klenutých místnostech bude obřadní síň, infocentrum se zaměřením na zlatodůl Roudný, který patří pod naši obec. Pak bychom tam chtěli i muzeum radiotechniky a fotografování, k nimž máme spoustu exponátů a materiálů,“ doplnil starosta Karel Babický.

Zatím jen snem je mít v zámku také kavárnu. Ta totiž v obci chybí stejně, jako obyčejná hospoda. Termíny si obec žádné nedává. Už příští rok by ale mělo být provizorně zastřešené celé stojící křídlo. A cílem, i když hodně vzdáleným, je uvést celý objekt do stavu z roku 1945, včetně věžičky. Před odstřelem totiž celý zámek zakreslili studenti architektury ČVUT, takže k němu existuje kompletní dokumentace.