„Nezbývá, než doufat, že to nebude mít vliv na funkci,“ rozesmál rodiče i ve třídě 1. A, kam nakonec také osobně přišel pozdravit žáky v doprovodu benešovského místostarosty Zdeňka Zahradníčka a zástupkyň, „bez nichž by si svou práci nedovedl představit,“ Hany Mikulcové a Jitky Moosové.

I další část jeho projevu byla neortodoxní. Zmínil například také blížící se výročí listopadu 1989. „Často to vypadá, že si pojem demokracie vysvětluje řada lidí po své. I to je ale spousta práce a povinností. Je nutné vážit si jeden druhého, přírody kolem nás, ale i věcí,“ připomněl ředitel.

ZŠ Jiráskova vstoupila do nového školního roku s řadou novinek. Na vylepšený provoz šaten si ještě děti musí počkat, protože prostor čeká velká změna, které je nyní ve fázi projektu.

Docela podstatnou novinkou je vedle elektronické žákovské knížky také zavedení univerzálního klíče, díky němuž už nebude nutné chodit pro ten který konkrétní a nosit tak svazky klíčů.

V návaznosti na to Petr Šedivý také připomněl, že před třiceti lety jsme cinkali klíči. „A protože jeden klíč necinká, přejme si, abychom cinkání klíči už nepotřebovali,“ dodal.

Žáčky 1. A samozřejmě přivítala také jejich třídní učitelka Martina Marešová. Společně s družinářkou Marcelou Vanišovou jim rozdaly pamětní listy a keramickou medaili připomínající slavnostní okamžik.