První den uzavírky ulice, která se ještě dala projet v křižovatce s Husovou ulicí po pásu určeném cyklistům, řešili strážníci porušení „silničních zákonů“ domluvou.

Jinak tomu ale bude už v úterý 28. září. Je sice volný den, ale strážníci v Benešově pracují i o svátcích a nespí ani v noci. Také proto, že na výmluvy už nebude žádný prostor. Zmiňovaný strážník totiž přenosnou zákazovou značku umístil tak, že ji zkrátka nelze přehlédnout – na hranu vozovky Tyršovy ulice. Před tím totiž stála téměř u chodníku, ale viditelná byla dost i tam.

V Tyršově ulici odstartovala dlouho avizovaná rekonstrukce žulové dlažby tamní vozovky. Posuvné pracovní místo je ohraničené mobilním oplocením a práce začaly na křížení Tyršovy s Husovou ulicí. Rekonstrukci má trvat až do 30. listopadu.

Poté by se vyjmutá a znovu uložená dlažba neměla už hnout. Také proto, že vozovku rozdělí betonové prahy s roztečemi šest metrů o něž se bude „opírat“ kratší úsek dlažby. V žádném případě ale nebude rozkopaná celá ulice, jak to obyvatelé znají z doby, kdy se celá ulice teprve budovala, což skončilo na jaře před dvěma roky.

Průjezd Tyršovou ulicí v době prací nebude možný, zásobovací vozy však k obchodům i tak dorazí, a to z jedné, či druhé strany ulice. O tom, jak budou práce postupovat, ale rozhodne nakonec i počasí. Problémy s betonováním prahů by na podzim mohl způsobit vytrvalý déšť nebo také mráz.

„Pokud by udeřily mrazy, ukončili bychom stavbu, zprovoznili ulici a pokračovalo by se až na jaře,“ potvrdil benešovský místostarosta Roman Tichovský.

Benešovská městská rada rozhodla, že vozovku opraví společnost Mizera-stavby z Lomnice nad Popelkou. Celková cena díla má být necelých 1,7 milionu korun bez DPH. Současně došlo také na dohodu o narovnání. Tu uzavřelo město společně se Sdružením Tyršova, které ulici rekonstruovalo a jehož členové jsou stavební roztocká společnosti Pohl cz a benešovská Sládek group.

Obsahem dohody o narovnání je i to, že sdružení dál ponese záruku za pevnost podloží pod opravovanou komunikací, ale neponese záruku za dlažbu a její podsyp. Radní také schválili přijetí daru pro město od společností Pohl cz a Sládek group se závazkem použít ho pouze na kulturní účely. Z daru ve výši 1,25 milionu korun uhradí část ve výši 1,05 milionu firma Sládek group a zbývající část ve výši 200 tisíc korun pak společnost Pohl cz.