Jenže Domov seniorů Benešov ve Villaniho ulici svému účelu slouží už 15 let a za tu dobu zařízení mnohokrát a vlastně stále doložilo a dokládá, že nápad postavit tento dům, byl velice dobrý. A za těch patnáct let tehdejší kritici také zestárli a někteří z nic se dokonce stali obyvateli tohoto jimi odmítaného zařízení…


„Do celého projektu vložilo město Benešov pozemky a objekt z ateliéru architekta Jana Línka nákladem více než sto milionů korun postavila jedna z benešovských firem," rekapituluje ředitel Domova seniorů Benešov Jaroslav Duras. „Zařízení pak pro seniory a zdravotně postižené poskytuje pobytové sociální služby od října 1999," uvedl ředitel.


V současnosti má domov seniorů kapacitu 103 míst, a to ve dvou registrovaných sociálních službách. V domově pro seniory bydlí 101 klient, dva další pak mohou využívat takzvané odlehčovací služby.


Ti všichni za pobyt platili a platí částku určenou vyhláškou Ministerstva financí a ta obsahuje položku za ubytování a stravu. Cena je úměrná i charakteru ubytování.


„Naším zařízením za celou dobu jeho provozu prošlo už téměř půl tisíce seniorů," připomněl Jaroslav Duras.


V současné době má DS 35 jednolůžkových, 25 dvoulůžkových a 4 čtyřlůžkové pokoje pro zvláště těžce zdravotně postižené klienty, a to pro muže i ženy. Nejvyšší cena je za jednolůžkový pokoj 200 korun a den, za dvoulůžkový je to 160 a za čtyřlůžkový 110 korun za den. Celodenní strava s pěti až šesti chody za den stojí 150 korun.


V DS Benešov žije v současné době více žen, mužů je zhruba čtvrtina. Průměrný věk klientů je pak kolem 83 let.
„Nejstaršímu muži, který u nás žil bylo 103 let," uvedl ředitel domova Jaroslav Duras s tím, že nejstarším současným klientem je žena, která loni dovršila úctyhodných 100 let.


Udržovat dobrou náladu seniorům pomáhají také zvířata.


„Pro canisterapii využíváme zlatého retrievera Rockyho, který je oblíbeným společníkem mnoha našich klientů," připomněl ředitel Jaroslav Duras. „Chováme ale také několik papoušků a dokonce i jednoho želváka," usmál se.


Rozpočet Domova seniorů Benešov činí za rok 26 milionů korun a informace o něm jsou veřejně dostupné na webových stránkách zařízení. Tam se lze dočíst i to, že v DS pracuje 50 zaměstnanců nebo to, že rozpočet tvoří příspěvek Ministerstva práce a sociálních věcí, zřizovatele, kterým je Středočeský kraj, platby klientů a také úhrady zdravotních pojišťoven za vykázané úkony péče.


„Kromě vedení domova pracují ve prospěch klientů tři sociální pracovnice, osm zdravotních sester a devatenáct pracovnic v sociálních službách v přímé péči, z toho tři jako aktivizační pracovnice. O spokojenost klientů se stará svou prací i sedm pracovnic kuchyně, tři pracovnice prádelny, dva údržbáři a čtyři uklízečky," sdělil ředitel DS Benešov.


Klienti do zařízení přicházejí většinou z Benešova a okolních měst, ale jsou také z obcí celého Středočeského kraje i jiných krajů České republiky.
I senioři z Villaniho ulice mají samozřejmě volební právo. To naposledy mohli uplatnit při nedávných komunálních volbách.
Klienti DS mají o volby tradičně velký zájem. Jejich aktivní účast je až padesátiprocentní. Za mnohými kvůli tomu přicházejí komisaři s přenosnou volební schránkou. Zajímavostí tohoto místa v Benešově je, že v DS je již několik let volební místnost, ale klienti s trvalým pobytem patří do jiného okrsku.

Poděkování ředitele DS Benešov
Chtěl bych při připomínce 15 let od vzniku Domova seniorů Benešov upřímně poděkovat všem, kteří se na jeho chodu podíleli, a to především bývalým ředitelům, pánům Stojánkovi a Kubíčkovi, dalším zaměstnancům – paní Kučerové, „vrchní" paní J. Škvorové a mnoha dalším minulým i současným sestrám, ekonomkám, sociálním pracovnicím, účetním, pracovnicím v sociálních službách, kuchařkám, pradlenám, údržbářům, uklízečkám… Jaroslav Duras


Společný pokoj v Domově seniorů Benešov mohou obývat sezdané i nesezdané páry

Vedoucí sociální pracovnicí Domova seniorů Benešov (DS) je už řadu let Ilona Šíchová. Ta při příležitosti výročí vzniku zařízení odpověděla na několik otázek Benešovskému deníku.

Jaké jsou podmínky pro přijetí do DS?
Naší cílovou skupinou jsou osoby od 55 let věku, které potřebují pravidelnou podporu nebo pomoc v soběstačnosti.


Mohou v DS bydlet manželské páry a pokud by k tomu došlo, poskytl by DS ubytování například také homosexuálnímu páru?
Domov seniorů Benešov poskytuje služby bez ohledu na národnost, barvu pleti, politickou či náboženskou příslušnost aj. To samozřejmě platí i o sexuální orientaci. Společný pokoj mohou na své přání obývat sezdané i nesezdané páry.


Je v DS také nějaký řád, například budíček či večerka nebo čas na nástup na oběd?
V našem zařízení máme Domácí řád, který upravuje vzájemné vztahy a pravidla, která jsou nutná pro soužití většího množství lidí a poskytování služeb. Avšak budíček nebo večerka v tomto smyslu neexistují. Jídlo se vydává v pravidelně určených hodinách, ale i tyto hodiny se dají individuálně přizpůsobit potřebám klientů.


V DS také ubytováváte některé osoby jen na určitou dobu. Vysvětlete to prosím.
Ano. Poskytujeme takzvanou Odlehčovací službu, která je na dobu maximálně tří měsíců. Jejím cílem pomoci lidem, kteří pečují o blízkého člověka, zajisti péči v době, kdy oni sami nemohou např. z důvodu dovolené, lékařského zákroku či rekonstrukce bytu.


Čím se obyvatelé DS baví, jaké aktivity jim nabízí samo zařízení a jaké mohou vykonávat sami?
Naši klienti mají možnost si vybrat ze široké nabídky aktivit – připravujeme pro ně nejrůznější kulturní vystoupení, pořádáme společenské a zábavné odpoledne. V nabídce jsou také tvořivé činnosti v dílně, pečení, předčítání, hraní her. Dvakrát do měsíce nás navštěvují muzikanti dobrovolníci a se skupinou asi 20 seniorů společně zpívají různé písničky. Další dobrovolníci nabízí aktivity spojené s duchovní tématikou – čtení a promítání biblických příběhů. Důležitou součástí jsou činnosti spojené s tréninkem pohybových nebo sociálních dovedností. Tzv. reminiscenční neboli vzpomínková terapie je velmi oblíbenou a prospěšnou činností, kdy lidé společně s pracovníkem vzpomínají na hezké chvíle z jejich života. Pomáhá to také společnému seznamování lidí a navazování nových vztahů v Domově. Klienti mají v Domově možnost využívat knihovnu a internet s pomocí i samostatně. Jinak mají v Domově i mimo něj volný pohyb a způsob trávení svého času si určují sami.


Jaké změny v poskytování péče jsou v Domově seniorů za dobu svého fungování nejvýraznější?
Jako sociální pracovnice vnímám největší změnu v tom, že o naše služby, oproti minulosti, mají zájem senioři, kteří už opravdu nemohou žít doma ani za pomoci blízkých osob či terénních služeb. Náš domov tedy nyní poskytuje služby klientům, kteří jsou opravdu nesoběstační. Během těchto 15 let se také výrazně změnil přístup ke klientům, senioři jsou u nás svobodnější a mají více práv. Dbá se mnohem více na soukromí, důstojnou a individuální péči, svobodnou volbu v rozhodování. To je dle mého názoru velmi podstatná a pozitivní změna.