Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) v posledních létech řešila na Benešovsku neúmyslné pochybení při péči o veřejnou zeleň i devastace lesních porostů z nedbalosti.
Ve Vojkově inicioval starosta prořezávku tří lip uprostřed obce. S motorovou pilou na ně vyrazil dřevorubec bez dendrologických znalostí, který podle inspekce neodbornou prořezávku větví způsobil stromům snížení jejich životaschopnosti, omezení fyziologických funkcí, destrukci kosterní struktury a ztrátu stability. Za amatérský postup dostal dřevorubec, nikoliv starosta, ve správním řízení pokutu 4000 korun.
„O podobných neodborných prořezávek hrozí, že se ořez stromů stane příkladem pro další podobné úpravy,“ podotkl Jan Svoboda z oblastního inspektorátu.
Daleko závažnější případ řešila ČIŽP na Vlašimsku, kde se u Soutic vzhledem k nezodpovědnému jednání vlastníka lesa přemnožil lýkožrout, kterému vytvořil ideální podmínky majitel J.D.H. Ten v roce 2002 včas nezařídil zpracování nahodilé těžby stromů popadaných při větrné kalamitě.
Ve veškerém napadeném dříví stihl kůrovec po roce dokončit svůj vývoj, v němž mu nebránily žádné lapače či otrávené lapáky, takže se hmyzí škůdce mohl šířit i do okolí.
Kůrovec z jednoho opuštěného stromu dokáže napadnout až deset zdravých stromů.
ČIŽP se soutickým případem začala zabývat v roce 2004. „Majitel lesa buď s námi komunikoval velmi agresivně, nebo s úřady nejednal vůbec,“ připomněl ředitel oblastního inspektorátu. Tehdy bylo v lokalitě Borka lýkožroutem smrkovým napadených několik stovek metrů kubických porostů na zhruba dvou hektarech.
V létě 2006 řádil v Borce kůrovec ve více než 2500 kubických metrů dříví a na podzim téhož roku už vznikly holiny na výměře 20 hektarů. V současné době se u Soutic nachází více než 30 hektarů kalamitních holin, přičemž výměra celého majetku soukromníka, který často měnil lesní hospodáře a pozemky různě převáděl na jiné osoby nebo je účelově pronajímal, je 150 ha.
„Z důvodu vážného pochybení a značného poškození životního prostředí jsme za poslední čtyři roky uložili majiteli lesů sankce v celkové výši sedm a půl milionů korun,“ dodal Jan Svoboda.Hříšník má na zaplacení vypracovaný splátkový kalendář.