„Odměny budou jednotlivým ředitelům vyplaceny v nejbližším výplatním termínu z prostředků přidělených dané organizaci od Krajského úřadu Středočeského kraje," informuje zápis městské rady.

Radní vedle toho schválili také další předvánoční benefity – „…vyplacení mimořádné odměny řediteli KIC Benešov Stanislavu Dvořákovi, ředitelce městské knihovny Daně Vykoukové, řediteli MSZ Petru Kotoučovi a ředitelce Pečovatelské služby okresu Benešov Aleně Králíčkové," stojí v usnesení benešovské rady.

„Udělení odměn je jakýmsi ohodnocením toho, že uvedení pracovníci odvádějí při své práci nadstandardní výkony," vysvětlil důvod městskou radou schválených benefitů starosta Benešova Petr Hostek s tím, že částku pro jednotlivé odměněné uvádět nebude, ale obecně částka činí mezi patnácti až sedmdesáti tisíci korunami.

Zápis z jednání rady města Benešova
USNESENÍ č. 900-29/2016/RM ze dne 15.11.2016
I. schvaluje vyplacení odměn ředitelům škol a školských zařízení za červen až říjen 2016 tak, jak je uvedeno v návrhu:

Mateřské školy: Mgr. Milena Mottlová – MŠ Bezručova, Mgr. Miloslava Hájková – MŠ Táborská, Taťána Mastná – MŠ Dukelská
Helena Studničková – MŠ Pražského povstání.

Základní školy: Mgr. Milena Prášková – ZŠ Jiráskova, PaedDr. Hana Procházková – ZŠ Dukelská, Mgr. Ludmila Králová – ZŠ a PŠ Konopišťská, Mgr. Svatopluk Česák – ZŠ a MŠ Na Karlově

Školní jídelny: Ing. Klára Voříšková – ŠJ Na Karlově, Bc. Hana Pínová – ŠJ Jiráskova, Bc. Dana Voláková – ŠJ Dukelská

ZUŠ Benešov: Václav Turek

DDM Benešov: Milada Rýdlová

Odměny budou jednotlivým ředitelům škol a školských zařízení vyplaceny v nejbližším výplatním termínu roku 2016 z prostředků přidělených dané organizaci od Krajského úřadu Středočeského kraje

II. ukládá
Odboru školství, kultury a sportu předat návrh odměn jednotlivým ředitelům právních subjektů


USNESENÍ č. 901-29/2016/RM ze dne 15.11.2016
I. schvaluje vyplacení mimořádné odměny řediteli Kulturního a informačního centra Benešov, Stanislavu Dvořákovi, ve výplatním termínu za listopad 2016 tak, jak je uvedeno v návrhu

II. ukládá
personálnímu a mzdovému oddělení předat usnesení RM příspěvkové organizaci do 30.11.2016


USNESENÍ č. 902-29/2016/RM ze dne 15.11.2016
I. schvaluje vyplacení mimořádné odměny ředitelce Městské knihovny Benešov, Mgr. Daně Vykoukové, ve výplatním termínu za listopad 2016 tak, jak je uvedeno v návrhu 

II. ukládá
personálnímu a mzdovému oddělení předat usnesení RM příspěvkové organizaci do 30.11.2016


USNESENÍ č. 903-29/2016/RM ze dne 15.11.2016
I. schvaluje vyplacení mimořádné odměny řediteli Městských sportovních zařízení Benešov, Petru Kotoučovi, ve výplatním termínu za listopad 2016 tak, jak je uvedeno v návrhu

II. ukládá
personálnímu a mzdovému oddělení předat usnesení RM příspěvkové organizaci do 30.11.2016

USNESENÍ č. 904-29/2016/RM ze dne 15.11.2016
I. schvaluje vyplacení mimořádné odměny ředitelce Pečovatelské služby okresu Benešov, Mgr. Aleně Králíčkové, ve výplatním termínu za listopad 2016 tak, jak je uvedeno v návrhu