Za účasti místního faráře Radima Cigánka byla makovice otevřena. V ní byla nalezena lékovka zabalená v papíru, v níž byl smotaný list papíru, ke kterému se bez rozbití lahvičky nepodařilo dostat. Obsah textu, který byl napsán na úředním formuláři, bude následně prozkoumán. Jiný odkaz z doby minulé nalezen nebyl.

Součástí této události byla možnost prohlédnout si probíhající práce na opravách kláštera, při kterých probíhají i archeologické odkrývky.

Závěrem farář Cigánek poděkoval: "Díky Božímu požehnání a dobré práci řady našich pracovníků, dodavatelů i dobrovolníků může obnova Svatoprokopského poutního areálu úspěšně pokračovat. Financování z fondů EU určených na regionální rozvoj, i přes jistou administrativní náročnost, též úspěšně pokračuje. Díky těmto nemalým prostředkům lze k opravě přistoupit velkoryse a uskutečnit celkovou obnovu. Poděkování náleží všem, kteří se na obnově Sázavy podílejí. Když vše půjde podle plánu, měla by být obnova farní části Svatoprokopského poutního areálu v Sázavském klášteře završena koncem roku 2020."

Vladimír Trmal