Z důvodu rekonstrukce železničního mostu je až do 14. června uzavřený podjezd ve směru na Poříčí. Projedou jen vozidla stavby železničního koridoru, ostatní motoristé tady mají dočasně červenou. Stavbaři zesílí pilotáží základy stěn mostu, aby mohla být výhledově zahloubená vozovka.

(mach)