V roce 2018 zakoupila Charita objekt ve vlašimské Tovární ulici a ihned započala jeho přestavba. Té se ujala stavební firma z Benešova. Rekonstrukce je již v takovém stadiu, že umožňuje provozovat služby Charity v plném rozsahu.

Velkým dnem pro Komunitní centrum Zahrada byl pátek 24. září. Na začátku slavnosti proběhla mše svatá, kterou celebroval generální vikář pražské arcidiecéze Jan Balík. Ten také centrum požehnal. Vše za hudebního doprovodu Malé scholy místní farnosti.

V následujících projevech poděkovala ředitelka Charity Vlašim Daniela Laloučková sponzorům, dobrovolníkům, zhotovitelům a také předchozím majitelům objektu. Všem zaměstnancům Charity pak poděkoval starosta města Luděk Jeništa za jejich práci v sociální oblasti.

Dalším bodem programu bylo představení práce Charity a prohlídka centra. V Zahradě se například nachází půjčovna kompenzačních pomůcek nebo výdejna materiální potravinové pomoci. Dále tam jsou prostory, kde budou realizovány sociální, vzdělávací a volnočasové aktivity.

Závěr slavnosti patřil přátelskému posezení s občerstvením.