Přehlídky, která se konala včera od devíti do šestnácti hodin v benešovském Kulturním domě Karlov, se tentokrát zúčastnilo celkem čtrnáct středních škol a učilišť z Benešovska, plus armáda České republiky.

Jak uvedla Wanda Matušková z Úřadu práce Benešov, jedna z organizátorek akce, tato přehlídka má více než desetiletou tradici a je určená především pro žáky devátých ročníků základních škol. Právě oni musí vyřešit důležitý životní krok. Rozhodnout se o svém budoucím povolání a vhodné přípravě na něj.

Zatímco někteří jsou rozhodnutí již dlouho, jiní si správnost pouze ověřují, a další teprve hledají to nejlepší a nejvhodnější. Jedno mají ale všichni společné. Na rozhodování nejsou sami. Pomáhají jim rodiče, učitelé, starší sourozenci. Mnozí mají rozhodování ulehčené tím, že pokračují v rodinné tradici.

„Máme zde pestrou paletu zastoupení z oblasti ekonomiky, obchodu, cestovního ruchu, techniky, zdravotnictví, sociálních služeb, veřejné správy, gastronomie, osobních služeb, zemědělství či stavebnictví," uvedla Wanda Matušková, poradce informačního poradenského střediska Úřadu práce Benešov.

Jedním z nových oborů byl pak sportovní management, který se na přehlídce prezentoval teprve podruhé a asistent zubního technika. Ten měl dokonce na letošní burze škol svou premiéru.

„V okrese Benešov máme třicet základních škol, z jejichž devátých ročníků letos vychází celkem 749 žáků," poznamenala Wanda Matušková s tím, že ze zkušenosti let minulých očekává benešovský úřad práce návštěvu na burze škol zhruba dvou třetin těchto dětí. Ty přicházejí buď individuálně v doprovodu svých rodičů nebo v rámci občanské výchovy skupinově se svými třídními učiteli či výchovnými poradci.

„S ohledem na dosavadní průběh přehlídky se domnívám, že její návštěvnost překročí hranici tisíc návštěvníků," dodala na závěr pracovnice Úřadu práce Benešov.

close Burza škol je určena především pro žáky devátých ročníků základních škol. zoom_in Martin Bitarovec,
Neveklov

Já už jsem sem přijel s jasným cílem, kde chci po základce pokračovat. Na benešovském gymnáziu. Takže cesta do Benešova bylo spíš jen takové utvrzení se v tom, že moje rozhodnutí bylo správné. A bylo. Navíc sem jela celá třída. Kdybych se ale na gymnázium nedostal, rád bych studoval na Obchodní akademii Neveklov. Zaprvé je to v místě bydliště a zadruhé mne zaujalo jejich vybavení moderní technikou.

close Burza škol je určena především pro žáky devátých ročníků základních škol. zoom_in Martin Nedbal,
Zderadice

Přijela sem celá třída s naší paní učitelkou. Já jsem tady konkrétně kvůli tomu, aby mi burza škol pomohla při rozhodování, co budu po základní škole dělat. Doma jsme se bavili o tom, že by se mi docela líbil učební obor kuchař číšník, a přesně tohle nabízí učiliště ve Vlašimi. Takže se dá říct, že už jsem rozhodnutý. Když jsem do Benešova jel, měl jsem představu, co by mne asi bavilo, ale školu jako takovou jsem vybranou neměl.

close Burza škol je určena především pro žáky devátých ročníků základních škol. zoom_in Patricie Němečková,
Postupice

Po škole chci jít na zdrávku, v tom mám jasno. Takže jsem tady zamířila rovnou k prezentaci benešovské Střední zdravotnické školy a už nikam jinam nepůjdu. Jsem totiž stoprocentně přesvědčená, co chci dělat a sem jsem se přijela jenom ujistit, že na to mám, že na to stačím. Asi stejně jako můj bratr, dvojče. I on přijel do Benešova na burzu škol s jasnou představou, kam po ukončení devítky chce jít.

close Burza škol je určena především pro žáky devátých ročníků základních škol. zoom_in Dominik Němeček,
Postupice

Chci studovat veřejnosprávní činnost obor práva a správní administrativa. A s tím jsem do Benešova přijel. Ale přestože mám jasno, na rozdíl od mé sestry jsem se podíval na nabídku i jiných škol. Ovšem čistě ze zájmu. Že bych své rozhodnutí změnil, to ne! A kdo nás sem doprovodil? Máma. Ve škole nám dali na tento den volno s tím, že kdo chce, může se jet na burzu škol podívat, i když už má o své budoucnosti víceméně jasno.

close Burza škol je určena především pro žáky devátých ročníků základních škol. zoom_in Nikola Cimermanová,
Dalešice

Přijela jsem do Benešova se svými spolužáky a doprovodila nás třídní učitelka. Chtěla jsem se projít celou přehlídku škol, jestli by mne něco neoslovilo, a hlavně se podívat na nabídku školy cestovního ruchu, která sídlí v Benešově v Táborské ulici. A asi už jsem definitivně rozhodnutá, že si dám na tuto školu přihlášku. Baví mě cizí jazyky, takže bych se chtěla ubírat tímto směrem. Doma vědí, že mě jazyky baví, takže s mojí volbou souhlasí.