„S výhledem do budoucna ale zvažujeme pro zlepšení chodu chirurgického oddělení a ambulance v tomto prostoru zbudovat příjmovou kancelář pro chirurgické obory,“ doplnil s tím, že by tak došlo k lepší koordinaci příjmů akutních stavů.

„Až tato situace nastane, budeme uvažovat i o zřízení a zajištění občerstvení pro naše pacienty a jejich doprovod,“ dodal mluvčí.