Tématem byl požár školy a simulované nalézání a záchrana zraněných žáků. Kolik jich ve vyklizené škole ještě zůstalo, bylo složité zjistit. Cvičení totiž začalo ještě před vyučováním, proto nebyl počet žáků zapsán v třídních knihách.

Zatímco organizátoři cítili uspokojení z nasazení i provedení záchrany šesti pohřešovaných žáků, profesionální hasič Jiří Polcar z Benešova, který přijel jako pozorovatel, neskrýval rozpaky. Podle něj mělo cvičení celou řadu nedostatků, které bylo potřeba při dalším nácviku odstranit.