Skautský tábor týneckých dětí a jejich kamarádů z Kamenice se v údolí potoku Mastník nad osadou Podolí ve středu 8. července roku 2009 přechodně změnil v lazaret. Na louce na pravém břehu si nejmladší i největší skauti vyzkoušeli po instruktáži na simulátoru nepřímou masáž srdce i použití defibrilátoru.

„Dětem vysvětluje zkušený zdravotnický záchranář Pavel Konůpek, jak co nejúčinněji pomoci při zástavě srdce,“ popsala tehdy dění Hana Hovorková z České společnosti podpory zdraví, jež táborový program „Minuty pro život“ na sedmi letních táborech ve Středočeském kraji organizovala. Základní postupy první pomoci tak pronikly ke třem stovkám dětí.

„Vysvětlujeme jim důležitost kardiopulmonální resuscitace při náhlé zástavě oběhu. Současně dotazníkově u táborníků zjišťujeme úroveň jejich znalostí,“ vysvětlila další z organizátorek Věra Rohanová s tím, že ten samý den tým navštívil i letní tábor u Mělníka, další den jeli do Mrtníku u Hořovic a do Štilečku u Sedlčan.

Ve čtvrtek 16. července roku 2009 si figurínu vyzkoušely děti v Kácově, o týden později na táboře u Divišova a poslední sobotu v červenci natrénovsli masáž srdce v Rožmitále pod Třemšínem.

Předávání vysvědčení v 1.A v benešovské ZŠ Jiráskova.
Z ARCHIVU: Některým školákům začaly prázdniny, jiní museli čekat na konec června

Skauti z Týnce nad Sázavou i nedaleké Kamenice byli v roce 2009 v údolí Mastníku již poosmé. Stanový tábor si museli s pomocí dospělých na přelomu června a července vybudovat a po jeho skončení 16. července opět rozebrat. Děti přespávaly v týpí.

„Má to výhodu. Když je zima, tak si tam zatopíme a když je vedro, zvedneme boky a vyvětráme,“ popsal účelnost příbytku jeden ze starších táborníků. „Jídlo připravujeme v polní kuchyni. Dnes máme kuře na paprice s knedlíky,“ pochlubila se tehdy vedoucí tábora Dana Oktábcová s tím, že pro čerstvé potraviny denně jezdili do Sedlčan a pitnou vody si dováželi z nedaleké vojkovské výrobny lahůdek.

Prázdninový tábor už při bouřkách voda z potoku Mastník pozlobila. Kromě zapůjčené louky rozmáčela i příjezdovou cestu od Podolí, která pak byla autem nesjízdná, takže část cesty s proviantem absolvovali skauti pěšky.

„Děti se v kuchyni střídají ve službách a baví je to,“ dodala tehdejší pořadatelka letního pobytu s dovětkem, že návštěva profesionálního zdravotníka a organizátorek z pražské Všeobecné fakultní nemocnice byla zajímavým zpestřením skautského tábora.

Pietní bohoslužba za Františka Ferdinanda a oslava narozenin Václava Potůčka na Chvojně.
Z ARCHIVU: Zachránce kostela Václav Potůček oslavil osmdesátiny i zlatou svatbu