Návštěvníci se vyptávali a fotografovali s dravci. Viděli i práci řezbáře při výrobě podložek pod trofeje a mohli si také zakoupit lovecké nože. Velice zajímavá byla ukázka vábení jelenů na mušli či umělou vábničku a k tomu zasvěcený výklad.

Asi nejvíc se ale líbily ukázky práce mysliveckých psů při dohledávání zvěře nebo jejího aportování k lovci ať už z houštiny nebo z vody. Děti si mohly zastřílet ze vzduchové pušky nebo z luku do terčů v podobě zvěře.

Nechyběla lovecká hudba v podání Benešovských hornů nebo stejně zaměřené lidovky Českého šramlu. „Co předváděly horny, jsou myslivecké signály, které se používají v praxi, a to od zahájení honu až k jeho ukončení," tehdy vysvětlil Vojtěch Poslušný, jednatel Okresního mysliveckého spolku Benešov.

O žaludky návštěvníků se postarali kamarádi pořadatelů z okresu Žiar nad Hronom Ludovít Červenák s Kamil Pinka, kteří pro konopišťskou akci přímo na místě připravili sedmdesát litrů guláše z kance.