Akci v místním parku si nenechalo ujít 225 dětí z Neveklova a okolí. Děti měly možnost vyzkoušet si rozmanité soutěže - chození na chůdách, jízdu na koni, střelbu ze vzduchovky i lukostřelbu nebo střelbu z foukačky, překonání potoka po lanech a lajnách a mnoho dalších.

Počasí účastníkům přálo a velmi připomínalo blížící se léto, a proto všichni ocenili ochlazení vodou i možnost řádit v pěně, což zařídili neveklovští hasiči.

„Na přípravě programu se podíleli zástupci neveklovských skautů, Sokola, Okresního mysliveckého spolku a Zahradního klubu Dešťovka. Za finanční podporu děkujeme Městskému úřadu Neveklov. Za pomoc děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na pořádání Dětského dne, od plánování, příprav a domlouvání všech stanovišť, nakoupení cen pro děti, přes samotnou organizaci – registraci účastníků, zajištění stanovišť a koordinaci až po závěrečný úklid,“ projevila svou vděčnost všem zainteresovaným Markéta Doušová, která zastává ve výboru organizace pozici místopředsedkyně.

Dětský den v Neveklově byl součástí oslav 175. výročí založení organizace YMCA, která vznikla již roku 1844 v Londýně a je nejstarší a největší organizací pro děti a mládež na světě. Její značkou je rovnostranný trojúhelník – ten znázorňuje harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla.