„Dali mi nové auto, tak ho jedu projet," pravil v závěru filmu, který podle scénáře Zdeňka Svěráka natáčel nejen v samotných Křečovicích, ale i v širokém okolí v letech 1984 až 1985 Jiří Menzel.

Z původní stodoly vznikla po její přestavbě místnost obecního spolkového domu. „Původní vrata na náves jsme nechali zazdít a místo vrat na dvůr je kvůli přístupu světla do místnosti velké okno," představil starosta Křečovic Robert Nečas novou obecní místnost, která už začala sloužit pro příležitostné setkávání občanů i spolkovou činnost.

Nahlédnout do ní mohli občané i v sobotu při příležitosti odpoledního koncertu z cyklu Podblanický hudební podzim v blízkém kostele sv. Lukáše.

„Dále jsme dokončili zateplení objektu školy a dovybavili zahradu školky," připomněl Robert Nečas. Obec také završila opravu sakrální památky v Krchlebech.