Slavnost proběhla u příležitosti 85. let od úmrtí významné hasičské osobnosti okresu Benešov - Františka Poloprudského. Ten stál jak u zrodu hasičského sboru v obci, kde žil a působil jako učitel na místní škole (proto se slavnosti konají v Poříčí), tak také pomáhal přivést k životu řadu dalších sborů v širokém okolí, jejichž členy často cvičil v hasičské zdatnosti. Kromě toho působil i v župní radě, v posledních letech života jako starosta.
Po jeho smrti mu župa benešovských hasičů vzdala čest na valné hromadě konané 24. února 1925, kdy se přejmenovala na Hasičskou župu Poloprudského. Jeho památku dodnes připomíná bronzová deska na domě č. 96 v Poříčí nad Sázavou, kterou vytvořil Poloprudského zeť na objednávku župy hasičské Benešovské - Poloprudského. Odkaz jeho činnosti v sobě nesou všechny sbory, jimž pomáhal spatřit světlo světa.
Jeho práci a památku na něj přejímáme i my následovníci předcházejících generací hasičského hnutí v našeho regionu.
Památku Františka Poloprudského si přišlo připomenou k jeho hrobu více jak 100 uniformovaných hasičů se 17 SDH s a řada civilních přívrženců hasičské Župy Poloprudského, kde po přivítání starostou SDH Poříčí, položení věnce k jeho hrobu a za doprovodu mažoretek ZUŠ Vlašim a dechového orchestru ZUŠ Josefa Suka v Benešově odpochodovali na poříčskou náves, kde byl starostou OSH připomenuta tato významná osobnost. Po převzetí Pamětních listů a předání památky na tento den vnukovi a prapravnukovi Fr. Poloprudského se pokračovalo v ukázkách hasičských činnostech. Tedy činnost současných dobrovolných hasičů.


Josef Páv