Zatím ale není jasné, kolik obcí do svazku vstoupí. Původně to mělo být známo už v říjnu, schvalovací proces jednotlivých obcí se ale vleče. Nyní je finálním termínem poslední den letošního roku.

Není sice kam spěchat, může to však způsobit komplikace. Vodohospodářská infrastruktura totiž nemůže fungovat bez firmy s platnou koncesní smlouvou, odpovědnou za dodávky pitné vody a provoz kanalizace. To vše nyní zajišťuje pro obce externí firma.

Pokud se proces zdrží, skončí platnost koncesní smlouvy s VHS o provozování vodohospodářské infrastruktury například v Benešově. Město pak bude muset v soutěži nalézt provozovatele nového. A to i v případě, že by později mělo v rámci svazku provozovatele vlastního.

Vznik svazku však Tichovský považuje za jistý, i kdyby se nakonec týkal jen Benešova a Vlašimi. Aby však svazek měl nesporné výhody, potřeboval by dosáhnout 80 procent obratu společnosti. „Pokud takový podíl svazek bude mít, budeme moci společnosti zadávat nárůst práce včetně koncesí a nemuseli bychom všechno soutěžit,“ dodal Tichovský.

K tomu by měla stačit koupě poloviny společnosti VHS Benešov. Za jakou cenu, však zatím není jasné. Firmu bude nutné nejprve ocenit. Pak svazek nezaplatí celou kupní částku najednou, ale nabytý podíl bude splácet výnosy z dividend. Díky tomu by se transakce neměla přímo dotknout obecních rozpočtů.