Těmto obcím Mikroregion Voticko nechá vytvořit nové studie, které se zaměří na centra jednotlivých obcí i na jejich osady. „Zapojené obce mají schválené a platné územní plány, které však neřeší dané lokality do podrobnosti, která je právě dána územními studiemi. Jejich vytvořením dojde k navržení nejideálnější přeměny vytipovaných lokalit,” uvedla Lucie Krubnerová, manažerka mikroregionu.

Územní studie se zaměří na využití ploch pro rekreaci, volný čas a odpočinek, docházku do zaměstnání, školy, na zastávky veřejné dopravy i umístění kontejnerů na tříděný odpad.

Obyvatelé obcí se nemusí bát, že by se na ně při přeměnách návsí i jiných lokalit zapomnělo. „V průběhu vzniku budou studie diskutované s občany formou anket, dotazníků a setkání se zpracovateli,” dodala Lucie Krubnerová.

Obce se do projektu pustí s nasazením. Třeba jankovské vedení chce přetvořit i centra v Bedřichovicích i Pičíně. „Studie by se měla týkat i revitalizace zeleně. Při příjezdu do Jankova máme u silnice malý prostor se zelení, z kterého bychom rádi vytvořili malý parčík,” podotkla starostka Jankova Jitka Jonsztová.