Za dlouholetou činnost v Mysliveckém sdružení Háj Pecerady si nominaci vysloužil jeho předseda, Jan Chomát. Vedle něj to byla za práci v redakční radě radničního periodika Týnecké listy Emílie Bartůšková. Nominaci za dlouholetou práci s mládeží ve fotbalovém klubu získal také Luděk Skalický.

Pětičlenná rada města ale zastupitelstvu doporučila ke schválení pouze dva prvně jmenované kandidáty.

„Takových mužů, kteří udržují sportoviště nebo trenérů tady máme opravdu hodně," uvedla na adresu Luďka Skalického místostarostka Týnce Adriana Bursová.

Na dotaz zastupitele Pavla Korce, proč rada města nedoporučila i Skalického, pak místostarostka odpověděla otázkou: „Proč padesátiletého na úkor osmdesátiletého pana Chomáta, který má více zásluh?"

Zastupitelé pak většinou hlasů potvrdili návrh rady města.