A i když objekt, který spravovala původně Armáda České republiky, potažmo Ministerstvo obrany a později Ministerstvo vnitra, nepatří městu Benešovu, právě na jeho radnici jednali se starostou o využití stavby představitelé benešovského i krajského Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

„Žádali nás o možnou součinnost spočívající v pomoci řešení problematiky dopravy. Konkrétně se jednalo o organizaci parkování vozidel v blízkosti objektu bývalých Pražských kasáren a využití přilehlých prostorů,“ vysvětlil starosta Benešova Petr Hostek.

Připomněl, že při využívání celníky a katastrálním úřadem bude nutné objekt tak, jako tomu bylo v dobách, kdy ho využívalo vojsko, znovu oplotit. Kvůli tomu by mohly vzniknout i určité problémy, protože nebude možné využívat oplocenou část jako placené parkoviště.

Další část oné součinnosti požadované po městě spočívá také v tom, že opuštěný objekt už začínají po svém „kolonizovat“ drogově závislí a bezdomovci. Kvůli tomu by podle Hostka měli strážníci vyvíjet větší iniciativu při výkonu pořádkové služby.

Do objektu by se měli, jak už řečeno, nastěhovat celníci, katastr a jak potvrdil také starosta Benešova, i část justice. „S částí objektu se počítá i jako s justičním palácem pro soudce a také státní zástupce,“ připomněl benešovský starosta.

Jenže využívání objektu uvedenými státními orgány začne bezpochyby později, než kdokoliv počítal. Důvod je zřejmý – chybí peníze na přestavbu.

„Pokud se neseženou peníze, nezačne se s rekonstrukcí dříve, než v roce 2021,“ míní benešovský místostarosta.

Na přestěhování do nového nahlíží s nadějí ředitel KÚ Benešov Jaromír Vicari. Připomněl, že se záležitost vleče už dva a půl roku a v současné době na stole stěhování rozhodně není.

„Zájem o stěhování samozřejmě máme,“ potvrdil.

KÚ Benešov sídlí v pronajatém objektu v Tyršově ulici. A právě to je důvod, proč by se měl stěhovat. Naplňovat by se totiž měla vize Centrálního registru administrativních budov, kdy státní úřady pracují jen ve státem vlastněných objektech.

Podle Jaromíra Vicariho se sestěhování několika úřadů do velké budovy Pražských kasáren už mohlo dávno stát skutečností. „Kdyby celníci drželi slovo,“ tvrdí ředitel KÚ. „Měli jsme do objektu jít společně s nimi, protože nás je na katastru jen šedesát. Přitom objekt je až pro sto třicet lidí. Jenže celní správa řekla, že o objekt nemá zájem,“ připomíná Jaromír Vicari situaci, která po dvouletých jednáních vedla ke krachu původních plánů.

Ty podle mluvčí Celního úřadu Středočeského kraje Yvony Matějkové skončily kvůli nedořešené otázce rekonstrukce objektu.

„Nyní je jednání o využití objektu ve fázi rozhovorů mezi Generálním ředitelstvím cel a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,“ uvedla mluvčí celního úřadu. „Co vím, žádný posun ale v této záležitosti v současné době není,“ dodala Yvona Matějková.

Po té, co se z budovy sloužící jako ubikace odstěhovali vojáci, nabídlo Ministerstvo obrany objekt Ministerstvu vnitra. To mělo v plánu ho využít jako azylové středisko pro běžence z Asie a Afriky. Po velkém vzepětí obyvatel Benešovska a petiční akci, kterou podepsalo 19 tisíc lidí, však ministerstvo od záměru ustoupilo. Teď je objekt rekonstruovaný na byty prázdný a pomalu se do něj „stěhují“ narkomani a bezdomovci.