Do konce října musí na rekonstruovaných vlakových nádražích cestující šlapat k překonání kolejí také po schodech.
Ve Strančicích zdviž na lávce na všestarské straně stanice přestala přepravovat poté, co do šachty s elektronikou vnikla při přívalovém dešti voda a poškodila jí. V Senohrabech se bezbariérový přístup k ostrovnímu nástupišti teprve dokončuje.
„Výtah budou předělávat. Zvednou v šachtě elektroniku výš a i vstup bude vypadat jinak,“ uvedl Jaroslav Ulrich, starosta Strančic.
Projekt výtahové šachty předpokládal odvodnění dešťových srážek pouze z bezprostřední blízkosti tubusu a dolního vstupu do zdviže. Voda do technologie vtrhla z obecní komunikace při bouřce, kdy kanalizace nepobrala příval z vozovky nad úrovní výtahové šachty.
„V srpnu se uskutečnilo jednání mezi Drážním úřadem, Správou železniční dopravní cesty a obcí Strančice, na jehož základě se začalo s takovými úpravami na železničních pozemcích, aby na ně nemohla přitékat srážková voda ze sousedních pozemků. Tato opatření, stejně jako úprava výtahové šachty, budou hrazená dodavatelem, neboť stavba jako celek zatím investorem převzatá není,“ vysvětlil Jiří Šťastný ze SŽDC s tím, že přesnou výši nákladů ještě nelze stanovit.
„Práce budou dokončené do letošního 31. října, což je i termín zprovoznění výtahu,“ přislíbil mluvčí správcovské organizace.
Na nádraží v Senohrabech se zprovoznění výtahů v provizorně zpřístupněném podchodu umožňující vstup cestujících na peron připravuje.
„V těchto dnech se zastřešuje ostrovní nástupiště a montují oba výtahy, na peronu i u staniční budovy. Úplné zprovoznění podchodu, včetně bezbariérového přístupu, je naplánované na začátek listopadu,“ ujistil Jiří Šťastný.