„Je pravda, že několik spoluobčanů mělo k pobytu dravé šelmy v obci jisté výhrady," přiznal Pavel Špunda, místostarosta Lešan, pod které Břežany katastrálně spadají. A to i přesto, že majitelka tříletého vykastrovaného lva Dina má veškerá povolení či vyjádření potřebná k chovu tohoto poněkud výstředního domácího mazlíčka v pořádku a v souladu se zákonem.

Vše začalo zhruba před půl druhým rokem, kdy se část občanů Břežan pozastavovala nad tím, co že to vyrostlo Jiřině Horké na zahradě. Byla proto pozvána na veřejné zastupitelstvo obce, aby tam onu záhadu vysvětlila. Ta se na něj dostavila s tím, kde podle slov místostarosty obce velice rozumně a na rovinu řekla, že má na zahradě výběh pro lva, který ovšem splňuje všechny bezpečnostní kritéria, a tedy nehrozí žádné nebezpečí. Navíc je zvíře vykastrované a od narození vychovávané lidmi. Svá tvrzení doložila veškerými, právoplatnými povoleními, která utvrdila zastupitele obce v tom, že se nejedná o nic protizákonného.

„Podruhé jsme se touto otázkou zabývali na základě udání od jednoho místního občana. Stížnost jsme přeposlali mimo jiného na Krajskou veterinární správu do Benešova, a žádný z oslovených úřadů neshledal nic, proč by paní Horká nemohla mít doma lva," zkonstatoval Pavel Špunda.

„Nejprve se proti Dinovi zvedla v obci velká vlna odporu, ale potom si lidé zvykli, a došlo to tak daleko, že někteří se na něj chodí dívat," dodal Pavel Špunda.

A jak vidí celou věc Krajská veterinární správa? Ani ta nezná důvod, kvůli kterému by Jiřina Horká nemohla mít doma lva.

„Chovatelka má v první řadě vystavený doklad od Krajské veterinární správy o tom, že lev je zvíře, které vyžaduje speciální péči. Potom, co mám informaci, tak tam probíhala kolaudace zařízení, ve kterém je šelma ubytovaná, a státní veterinární správa na základě plánu kontrol provádí jedenkrát ročně zevrubnou kontrolu. To znamená, jestli prostor, v kterém je lev chovaný, odpovídá všem předpisům, zda má majitelka platný doklad o již zmiňované speciální péči, jestli je mu poskytovaná dostatečná péče, a samozřejmě i kontrola, zda je zvíře v dobré kondici, v čistotě a není týrané," uvedl vedoucí pracovník středočeské Krajské veterinární správy Zdeněk Císař.

Další podmínkou je například to, že výběh musí splňovat parametry, které jsou obecně dány pro zoologické zahrady. Je nutné, aby měl určitý počet metrů čtvrtečních a dostatečné zabezpečení, aby z něho dané zvíře nemohlo utéct. To znamená, že od okolí ho musí oddělovat minimálně čtyři metry vysoké zábrany s hroty obrácenými dovnitř, případně musí být nainstalovaný elektrický ohradník.

„V rámci Středočeského kraje je chov zvířat, která vyžadují speciální péči podle speciální vyhlášky relativně běžný. Těchto zvířat je poměrně dost," dodal Zdeněk Císař.