Krajský soud ale obdržel i Marešův návrh na neplatnost voleb do zastupitelstva Benešova, a to kvůli hlasování ve volebním okrsku č. 15, a současně také neplatnost voleb do Senátu. To ale nelze. Proto soud může některou věc vyloučit k samostatnému řízení. A právě to udělal. Nadále tak bude projednávána pouze část návrhu, která se týká voleb do zastupitelstva města Benešova.

Omyly volebních stěžovatelů
V úterý 23. 10. Benešovský deník informoval, že v některých středočeských městech (včetně například Benešova, Týnce n/S a Lešan) byly nedávno proběhlé komunální a senátní volby napadeny stížnostmi, k jejichž posouzení je povolán příslušný soud. Řekněme si zde rovnou, že v případě stížnosti u komunálních voleb je pro Středočeský kraj příslušný Krajský soud v Praze, pro senátní volby pak Nejvyšší správní soud se sídlem v Brně.

Od úterý již uplynulo hodně vody (ostatně soud má rozhodnutí o stížnosti pouhých dvacet dnů) a již známe první soudní rozhodnutí (publikují se veřejně v neanonymizované podobě na úřední desce soudu a jakmile je tam rozhodnutí vyvěšeno, nabývá právní moci). Můžeme proto již uvést, že v případě Benešova již bylo rozhodnuto o stížnosti napadající výsledek senátních voleb v Benešově (volební okrsek č. 15), a to odmítnutím návrhu, neboť navrhovatel Filip Mareš se namísto na Nejvyšší správní soud obrátil na „pouhý“ krajský soud.

Zajímavé je ale sledovat i důvody v dalších případech odmítnutých či zamítnutých návrhů.

Tak například volební stížnost na komunální volby Kutné Hoře sice podaná ke správnému soudu, ovšem nesprávným navrhovatelem – namísto kandidující volební strany „Město pro lidi“ jako sdružení politické strany Soukromníků a nezávislých kandidátů, která měla jednat svou volební zmocněnkyní i pro případ podání takové žaloby, podal návrh k soudu spolek s názvem „Město pro lidi Kutná Hora“.

Jiný příklad – jakýsi šikula (jeho jméno je sice známé, ale není nutné jmenovat) napadl volby v Praze 15, ovšem obrátil se namísto na příslušný Městský soud v Praze na Krajský soud v Praze, a ten měl v tomto případě také jednoduchou roli a návrh zamítnul.

Konečně zamítnutí se dočkal i návrh týkající se průběhu voleb v obci Řisuty, zde s argumentací, že nestačí tvrzení o tom, že postupem okrskové volební komise mohlo dojít k nesprávnému sečtení hlasů, ale že dle platného volebního zákona by muselo jít nikoli o stav, že mohlo dojít takovým postupem k ovlivnění výsledku voleb, nýbrž že by muselo jít o případ hrubého ovlivnění výsledku voleb.

Na uvedených případech je zřejmé, že občansky se sice navrhovatelé podáním volebních stížností statečně angažují, ale na druhé straně by lze očekávat, že návrhy budou kvalitně zpracovány, podpořeny zcela konkrétní skutkovou argumentací a budou se dovolávat aktuální právní úpravy volebního aktu, a že navrhovatel si třeba nechá i se sepisem žaloby poradit osobou odborně zdatnou, například advokátem. Suverénem voleb je totiž volič a do projevu jeho vůle má stát, zde soud, zasahovat pouze ve výjimečných případech skutečně hrubého porušení ustanovení týkající se hlasování, sčítání hlasů i přidělení mandátů.

JUDr. Milan Hoke, občan Benešova