Vodovod vybudovali v obci před zhruba čtyřmi dekádami a jeho životnost je na konci. Právě kvůli tomu dochází k únikům a s nimi i k přerušením dodávky vody.

„Výpadky dodávky vody většinou poznám později, protože jsem v dolní části obce,“ potvrdil smilkovský zastupitel Zdeněk Poskočil s tím, že letité rozvody obec postupně opravuje a snaží se zajistit bezproblémovou dodávku pitné vody všem odběratelům.

Nová smilkovská starostka Dagmar Čermochová uvedla, že obec se snaží situaci zlepšit a vyřešit ke spokojenosti všech svých obyvatel. „Rekonstrukce našeho vodovodu probíhá po částech ale je to záležitost dlouhodobá,“ dodala, ale upozornila, že situaci s nedostatkem vody na území obce neprospívají ani někteří obyvatelé.

Ti se stále vzácnější komoditou neumí dobře hospodařit. Třeba i tím, že si v dobách největšího sucha přes výzvy k šetření vodou, zalévají záhonky.