Na jednom z horních stupňů schází totiž dvě dlaždice a tím se stávají těžko schůdné.

„Víme o nich a jenom čekáme, až se trochu umoudří počasí a ihned to dáme do pořádku. Protože je budeme lepit cementovou maltou, potřebujeme, aby podklad alespoň trochu oschnul a přes noc nebyl mráz,“ uvedl Bohumil Rataj, ředitel Technických služeb Benešov a dodal, že po revizi vylomených dlaždic rozhodnou, zda je použijí na opravu nebo nainstalují zcela nové.

Podchodem projde každý den velké množství lidí. Ať už školáků nebo chodců, kteří touto cestou míří do centra města. Ti se tak vystavují riziku, že se na schodem nebezpečně zraní. Proto mají podle slov Rataje samotní zaměstnanci technických služeb zájem na co nejrychlejší opravě.

„Já tudy hodím každý den nakoupit a co tady schází ty dlaždice, je to o nohy. To víte jsem už starší člověk a když mám nést ještě tašku s nákupem, docela mám strach, že zavrávorám a skončím v kotrmelcích až dole,“ pronesl cestou do podchodu náhodný chodec.

Ještě před úterním polednem byly dlaždice na svém místě. Vstup na schodyomezovala páska s výstražnou tabulkou Nebezpečí úrazu.