Votice disponují územním plánem vydaným v lednu 2017. Při jeho tvorbě šlo o to, aby si město podrželo všechny zastavitelné plochy. Obecně totiž platí požadavek státu, aby samosprávy co nejméně měnily zemědělskou půdu v nejbližším okolí sídla na zastavitelná území.

Obce v těchto záležitostech hlídají kraje. „V několika případech jsme tlaku museli ustoupit.“ přiznal votický starosta.

Proto Votice přišly o některá území, s nimiž dříve pro rozvoj města počítaly. Naopak nepřišly o ty, na které už stihly vydat územní rozhodnutí. Bez něj se totiž půda znovu může stát zemědělskou.

„Pokud se na staveních parcelách určitou dobu, a to platí po dobu pěti až deseti let nestaví, může takové pozemky kraj ze zastavitelného území vyhodit,“ upozornil Jiří Slavík.

Jak lídři votické radnice doufají, pomůže rozvoj sídla v nové zóně mezi silnicemi na Jestřebice a Střelítov, zastavit úbytek obyvatel. Voticím totiž během loňska ubylo 1,3 procenta lidí, když ze seznamu zmizelo 60 jmen.