„Na hřiště jsme dostali tři a půl milionu korun,“ uvedl výši získané dotace votický starosta Jiří Slavík s tím, že novostavba bude obsahovat kromě nového povrchu také některé další dosud chybějící tělocvičné prvky.

Kromě toho město z vlastního rozpočtu vybuduje šatny odpovídají dnešním standardům. Vzniknou v budově školy, ale se sportovištěm budou propojeny a zařízení tak budou kromě školáků moci využívat i votická zájmová sdružení. „Naším dlouhodobým cílem ale je vybudovat pro školu novou tělocvičnu. Ta současná ze šedesátých let nevyhovuje potřebám výuky třeba i proto, že má nízko strop,“ doplnil starosta.

Základní škola ve Voticích.
Ve Voticích si moc přejí nástavbu školy. Vzniknout mají tři třídy a kabinety

Podle lídra radnice by bylo efektivnější než opravovat a upravovat školu z minulého století, vybudovat zařízení nové. To je ale v současnosti nad finanční možnosti města. Také proto budou dál pokračovat rekonstrukce a vylepšování současných učeben. Například s dotačními prostředky se podařilo zrekonstruovat a vybavit učebny výpočetní techniky nebo školní kuchyňky.