Přípravy rekonstrukce ulice začaly už v roce 2013. Projekt pak zpracovali architekti Bohumil Rachůnek a Jan Vaněček s kolegy z ateliéru VAS.

Povrchy ulice jsou vyhotoveny z řezané tryskané žulové dlažby. Ve speciálních betonových kontejnerech, které zabrání pronikání kořenů do inženýrských sítí a jejich poškozování, roste 15 akátů.

Smlouvu o dílo na základě výběrového řízení podepsalo vedení města v září roku 2017 se Sdružením Tyršova, které vytvořily akciové společnosti Pohl cz Roztoky a Sládek group Benešov. Přes několikeré prodloužení akce a úpravu ceny se nakonec dílo podařilo realizovat za 66 milionů korun včetně DPH.

„Benešov získal moderní městskou třídu, která svým kvalitním materiálovým provedením odpovídá svému významu,“ zhodnotila Alena Pokorná z odboru investic městského úřadu.