Proč, když má železnice podle zákona o drahách, tak jako obdobně provozovatelé  elektrické distribuční sítě, nárok na  ochranné pásmo kolem tratě?

„Ze zákona můžeme vyřezávat v období vegetačního klidu, což činíme v maximálním možném měřítku. Nicméně opravdu není možné vykácet dvacetimetrový koridor podle všech kolejí," konstatoval Marek Illiaš ze Správy železniční dopravní cesty.

„O stav lesa se ze zákona musí starat hlavně jeho majitel. Naopak se nám podařilo uzavřít důležitou dohodu s Lesy ČR, které nyní přednostně těží dřevo v oblastech kolem našich tratí," podotkl mluvčí správce státní železnice.

„Prořezy vzrostlých stromů se samozřejmě uskutečňují a to velmi intenzivně. Své by o tom řekli i naši hasiči. V posledním roce a půl je tato činnost na maximální možné úrovni. Lesy mají soukromé vlastníky a tak můžeme řešit jen evidentně špatné a nemocné kusy, které přímo ohrožují provoz," připomněl Marek Illiaš  ze SŽDC.

Kromě stržených trolejí či zatarasení kolejí ale vlaky před týdnem mezi Čerčany a Strančicemi nejezdily i z jiného důvodu. Byla přerušená dodávka elektrické energie pro napájení zabezpečovacího zařízení a později se vyčerpaly i náhradní zdroje.