Tento článek, který vznikl na základě informací, dodaných Benešovskému deníku nám neznámou osobou, obsahuje spoustu nepravdivých a zavádějících informací, které se hrubě dotýkají dobré pověsti města Votice a také cti a důstojnosti jeho představitelů. Předkládáme čtenářům tohoto listu naše vyjádření, které popisuje skutečný a snadno prokazatelný stav kritizovaných věcí.
Votičtí občané na nic nedoplácejí! Od roku 2006 nebyl ve Voticích zvýšen poplatek za svoz popelnic a uložení odpadu, který činí 408 Kč. Rekultivační poplatek 100 Kč za tunu tohoto odpadu hradí město. Veškeré náklady, spojené s provozováním sběrných dvorů, kam občané Votic zdarma ukládáte další odpad, stejně jako mimořádné sběrné akce hradí město. Porovnání cen s našimi sousedy: Benešov 495 Kč, Týnec 500 Kč, Milevsko 420 Kč, Sedlčany 500 Kč. Tímto reagujeme i na diskusní téma, které bylo Benešovským deníkem občanům nabídnuto dne 20. 5 .2008.
Všichni zákazníci firmy Compag, kteří ukládají na městské skládce, mají ke smluvní ceně přidaný poplatek za uložení ve výši 400 Kč za tunu, které dostává město Votice. Za rok 2007 se jednalo o cca 3,7 mil. Tento poplatek se votických občanů netýká. Z toho je patrné, že žádný zákazník neukládá levněji, než votičtí občané.
Komunální odpad z Říčan u Prahy, se do votické skládky nikdy neukládal. Vyjádření místostarosty Říčan pana Moudrého je k dispozici.
Vyšetřování Policie ČR se týkalo firmy Compag a bylo vedeno na základě podnětu konkrétní osoby.Všichni členové rady byli požádáni o vyjádření a všichni jej podali, bez přítomnosti právních zástupců. Není nic jednoduššího, než si tuto skutečnost ověřit u vyšetřovatele případu a Policie ČR. Pan Kellner píše „Policejní vyšetřování nic neobjevilo“. Pokud Policie ČR došla k tomuto závěru, nechápeme na základě čeho by mělo být podáno trestní oznámení.
Firma Marila na základě řádné smlouvy uzavřené s firmou Compag zaplatila za rok 2007 1,4milionu Kč ze uložení odpadů a likvidaci odpadních vod. Neukládala jej zde kvůli panu místostarostovi, ale proto, že jiná skládka ve Voticích není. Na skládku byl a je ukládán běžný odpad a odpad vznikající při výrobě. Ona „zkažená káva“ mohou být pouze odpražené slupky kávových zrn, které jsou vyhledávanou surovinou pro kompostování. Jen pro upřesnění. Průměrná cena zelené kávy je cca 2.200 USD za tunu. Nechali by jste ji zkazit a vyhodit ??
Odvolaní jednatelé Compagu nemohli nikomu nic říkat, protože po dobu našeho vedení města nebyli žádní jednatelé odvoláni.

Vyjádření Arca Capital Bohemia k článku Miliony je nezajímají?

Společnost MARILA BALÍRNY na základě řádné smlouvy zaplatila za rok 2007 za uložení odpadů a likvidaci odpadních vod společnosti Compag částku převyšující 1 mil. Kč. Neukládala jej zde kvůli panu místostarostovi, ale proto, že jiná skládka ve Voticích není a odvoz na vzdálenější skládky je více nákladný, rozhodně však ne z důvodu, že by občané Votic na toto ukládání v místě finančně ani jakýmkoli jiným způsobem dopláceli. Na skládku byl a je ukládán běžný odpad a odpad vznikající při výrobě, zmíněnou „zkaženou kávou“ mohou být pouze odpražené slupky kávových zrn, které jsou mimo jiné vhodnou surovinou pro kompostování. Při průměrné ceně vstupní suroviny zelené kávy cca 2200 USD za tunu není opravdu v zájmu MARILA nechat produkci zkazit, naopak se nám daří výrobu zefektivňovat, zvyšovat její objemy a plánujeme další opatření a investice pro zvyšování kvality výrobků včetně zvýšení efektivity celé produkce i s ohledem na zlepšení vlivu na životní prostředí.


Libor Duba, Arca Capital Bohemia, a.s., zástupce majoritního akcionáře společnosti MARILA BALÍRNY