V nepřítomnosti starosty Benešova, který tráví dovolenou, to mohl už v pátek 9. listopadu udělat místostarosta Jiří Švadlena. Ten má právo vykonávat pravomoci starosty v době jeho nepřítomnosti. Jenže ten to neudělal.

Starosta Petr Hostek by měl do úřadu dorazit v pondělí 12. listopadu. Pokud ten den svolá, a to je nyní jen teorie, schůzi, může se podle zákona ustavující jednání konat 20. listopadu. „Schůze by se podle zákona měla konat nejpozději 22. listopadu, což vyplývá z usnesení Krajského soudu v Praze,“ vysvětlila právnička benešovské radnice Magda Zacharieva.

Ale všechno může být i jinak. Pokud by současný starosta schůzi nesvolal ve lhůtě, kterou stanoví zákon, mělo by to za něj udělat Ministerstvo vnitra, respektive ministr vnitra, Jan Hamáček. Jeho by o situaci v Benešově měla spravit „ředitelka" úřadu, tedy jeho tajemnice, Ivana Kárová.

I vyhlášení termínu schůze ministrem musí viset na úřední desce sedm dní. Jenže termín, kdy má ministr oznámení zveřejnit, mu zákon nestanoví. Mohlo by se proto klidně stát, že by současné vedení města na svých postech „doklepalo“ celý rok 2018. A v lednu by pak oslavilo své tříleté působení na radnici.

Rozpočet v ohrožení

Zatímco pro končící funkcionáře by to mělo klady v podobě vyššího odchodného, vypočítávaného podle plně odsloužených let, pro město a jeho zaměstnance, by to znamenalo pravý opak.

„Kdyby se ustavující schůze nekonala do konce roku, znamenalo by to také, že by město nemělo rozpočet řádný ani provizorní. A v lednu by proto úřad nemohl vyplatit nikomu ani korunu,“ upozornil Jaroslav Hlavnička, který by se měl stát novým starostou.

Ale bez peněz Benešova by mohl v úvodu roku 2019 skončit třeba i Dobrovolný svazek obcí Bene-bus, který má valnou hromadu 27. listopadu. Ten den by se měl volit i předseda, jímž je starosta největšího přispěvatele do společného balíčku peněz na ostatní dopravní obslužnost, tedy Benešova.