Všechny práce jsou vystaveny ve vestibulu v budově DDM Benešov.

Ludmila Strachotová