Upozornění čtenáře Benešovského deníku, že v obytné lokalitě Červené Vršky motoristé parkují na chodnících, jak se jim zachce, a nutí tak chodce zbytečně vstupovat do vozovky, se včera potvrdilo.
„Mám na mysli ulice Rubešova, Nezvalova, Wolkerova, Neumanova a nejvíce bych chtěl zdůraznit ulici Hrubínovu, kde bydlí i starosta Benešova,“ napsal čtenář, jehož dopis je otištěný na straně 8.
Při letmém průzkumu zmíněných ulic včera dopoledne, kdy je zpravidla většina obyvatel se svými vozidly mimo bydliště, zachytil jen v Neumanově a Hrubínově ulici redakční fotoaparát v průběhu půl hodiny mezi 10 a 10.30 téměř čtyřicítku vozidel, která stála alespoň částečně na chodníku. V několika případech i s řidiči.
„Tak to tedy říznete do živého,“ konstatoval lakonicky muž z Benešova, když se dozvěděl o zájmu Deníku o roky přehlížený problém.
Šířka vozovky ve zmíněných ulicích umožňuje pouze zastavení vozidla, nikoliv stání.
„Řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve směru jízdy, co nejblíže k okraji. Při stání musí zůstat volný alespoň jeden volný jízdní pruh široký nejméně tři metry pro každý směr jízdy (redakčně kráceno),“ určuje zákon o provozu na komunikacích. Žádná místní úprava dopravního značení na Červených Vrškách částečné nebo úplné parkování vozidel na chodníku nepovoluje.
„Už jsem denní hlídku upozornil, aby uvedené lokalitě věnovala zvýšenou pozornost. Budeme tam provádět více kontrol,“ uvedl včera velitel městské policie Vladislav Janák.
„S popisem dopravní situace v zóně s rodinnými domy Červené Vršky nelze nic jiného, než souhlasit, a dát pisateli článku za pravdu. Dopravní situace je však neúnosná i v jiných, podstatně více dopravně zatížených, částech města,“ uvedl místostarosta Roman Tichovský, podle něhož ale nelze zcela souhlasit s tvrzením, že situace v uvedené lokalitě nikoho nezajímá.
„Město zde v minulých letech provedlo se značnými finančními náklady rekonstrukci chodníků a bude se samozřejmě bránit jejich devastaci neukázněnými řidiči, kteří nedodržují vyhlášku a předpisy,“ dodal místostarosta.
Situací na Červených Vrškách se zabývala Komise dopravy a územního plánování, jako poradní orgán Rady města. Konkrétně se jednalo o dopravní situaci podél bytových domů v ulici Nezvalova. Benešov si nechal v roce 2005 zpracovat „Audit dopravy v klidu“, který řeší dopravu v klidu systémově a tak, aby došlo k odstranění nedostatků a k podstatnému zlepšení chování .
Radnice nejdříve řeší centrum města a poté bude postupovat do jeho okrajů.
„Je jasné, že se bude jednat především o represivní opatření vůči neukázněným řidičům,“ varoval obyvatele lokality Roman Tichovský s tím, že pravidla porušují nejenom vozidla na chodníku, ale všechna auta stojící na úzké vozovce zmíněných ulic.
„Vlivem neustále vzrůstající motorizace se postupně situace na Červených Vrškách stává neúnosnou. Stání na vozovce by bylo možné po jedné straně komunikace pouze za předpokladu, že komunikace bude jednosměrná, což však způsobí podstatně větší dopravní zatížení,“ upozornil na úskalí místostarosta s dovětkem, že problémem se i bude nadále zabývat komise dopravy benešovské radnice.