„Ve 13.30 před místním kostelem sv. Václava, členové obce baráčnické z Přestavlk uvítají všechny účastníky chlebem a solí, a od 14 hodin bude sloužena mše svatá za letošní bohatou úrodu společně s posvěcením dožínkového věnce. Poté se půjde průvodem za doprovodu dechového orchestru Vranovanka na dětské hřiště, kde budou k vidění vystoupení dětí z Hvězdonic a Chocerad, které zatancují Českou Besedu. Vrcholem pak bude předání dožínkového věnce do rukou předsedy představenstva Agro Přestavlky Jiřího Řeháka, a dožínkové hry pro celou rodinu, které budou probíhat celé odpoledne," popsal ve zkratce letošní Dožínkové slavnosti starosta Vranova Josef Vašák.

Letos se bude v obilí hledat poklad

Hry se budou skládat z poznávání obilí, hledání pokladů v obilí, skládání obrázků cesty obilí z pole až do pekárny, zdobení perníčků a bude možno vyzkoušet mlácení obilí cepy.

„Tyto hry nám zapůjčily dvě rodačky z obce Vranov, paní Václava Škvorová a Jiřina Ratajová," poznamenal Josef Vašák s tím, že celé odpoledne zakončí soutěž v koulení balíku slámy.

Slavnost hudebně doprovodí, stejně jako v letech minulých dechový orchestr Vranovanka a na večerní zábavě zahraje k poslechu a tanci hudební skupina (PO)KROK. Všichni přítomní se budou moci občerstvit a vybrat si z bohaté nabídky domácích moučníků, buchet a koláčů, které pro tuto příležitost vždy připravují a napečou přestavlcké a vranovské hospodyňky.

„Jsem moc rád, že tento nápad vždy minimálně v tento den spojí občany obou obcí," dodal starosta Vranova, který míní, že páté narozeniny vranovsko-přestavlckých dožínek jsou tím pravým časem na malou rekapitulaci a ohlédnutí do historie dožínek.

„Myšlenka znovu obnovit tuto slavnost a následně ji převést do praxe nás napadla společně se starostou obce Přestavlky u Čerčan Ladislavem Bursíkem a ředitelem společnosti AGRO Přestavlky Jiřím Řehákem při zabijačkových hodech v Přestavlkách v lednu roku 2011," zavzpomínal Josef Vašák na zrod znovuobnovení dávno zapomenuté tradice.

Přípravy dožínek začaly už na jaře

Již na jaře toho roku začaly přípravy této slavnosti. Trojice aktérů se setkávala střídavě v Přestavlkách a ve Vranově a domlouvala program. Jak Josef Vašák přiznává, všichni tři byli překvapení, s jak kladnou odezvou se nápad setkal a kolik lidí tento nápad oslovil.

První ročník dožínkových slavností se uskutečnil 10. září 2011, kdy se všichni sešli na zahájení v kostele sv. Václava ve Vranově. Poté následoval přesun na dětské hřiště ve Vranově a následný přechod na pole, které se rozkládá na hranicích katastru obou obcí. Zde byla možnost odzkoušení sekání obilí hrabicí, stavění panáků a prohlídka vystavené nové i historické zemědělské techniky.

V hospodě čekalo na všechny pečené sele

„Z pole jsme se odebrali do hostince v Přestavlkách, kde jsme ochutnali pečené sele a proběhla dožínková zábava," pokračoval starosta Vranova.

Druhý ročník slavností se konal 15. září 2012 a začal v Přestavlkách v kapličce, odkud se všichni společně přesunuli k rybníku v zatáčce, který se nachází na hranici katastrů. Zde si organizátoři odzkoušeli sečení píce a viděli práci s dobytkem. Po ukázkách se šlo do Vranova na dožínkovou zábavu.

„Při třetím ročníku jsme změnili taktiku přesunů z jedné obce do druhé a slavnost jsme uspořádali 14. září 2013 pouze ve Vranově. Kromě zavedeného scénáře jsme na dětském hřišti mimo jiné viděli skákající králíky – králičí HOP a pak si soutěžně na poli odzkoušeli sekání obilí a stavění panáků," prozradil starosta Vranova.

V loňském roce se pak dožínky konaly 6. září pouze v Přestavlkách. U rybníku v zatáčce se soutěžilo v dojení krav, krmení telat a k vidění byla ukázka kování koně.

„Závěrem chci poděkovat Ladislavu Bursíkovi a Jiřímu Řehákovi, zastupitelstvu obcí Vranov a Přestavlk a všem občanům a místním složkám, kteří nám každý rok pomohou tuto ojedinělou akci uspořádat. Přeji Vám krásné prožití Dožínkové slavnosti 2015," dodal starosta Vranova.

Rok utekl, úroda je sklizena, a protože nejen prací živ je člověk, je třeba alespoň trochu poděkovat našim zaměstnancům, ale také lidem, kteří s námi ten pracovní ruch ve vesnicích regionu přežili. I proto byla znovuobnovena tradice pořádání dožínek v regionu obcí Přestavlky u Čerčan a Vranov, která má půlkulaté páté pokračování.

Předcházející ročníky se vydařily, přilákaly hodně lidí a nastavily tak vysokou laťku pro ten letošní. Organizátoři se v již tradičním složení dlouho před konáním akce pravidelně scházeli a vymýšleli organizaci nového ročníku. Udělat dožínky tak, aby byla dodržena tradice, ale nebylo to pokaždé stejné, není nic jednoduchého. Věřím, že ani letos se návštěvníci nebudou nudit. Vše je připraveno, zbývá jen objednat pěkné počasí, což je již tradičně úkol pro starostu Vranova Josefa Vašáka, který to zatím vždycky uměl zařídit, tak uvidíme letos…

K dožínkám patří také bilancování

K dožínkám také patří jakési bilancování, proto se o něj pokusím ze svého pohledu.

Zemědělský rok 2014/15 byl a je úplně jiný než roky předcházející, ale tak to v zemědělství chodí odjakživa. Příroda podruhé za sebou opět téměř vynechala zimu, což nebývá až tak obvyklé, takže jarní práce začaly zkraje března. Takový brzký začátek sezóny dva roky po sobě za svoji sedmadvacetiletou kariéru v Přestavlkách ještě nepamatuji, obvykle sezóna začíná na přelomu března a dubna. Příroda začala s měsíčním náskokem a znovu bez tolik potřebné vody v půdě. Loni to bylo stejné, ale letos, na rozdíl od předcházejícího roku, voda nepřišla téměř žádná až do žní. Pamětníci již přirovnávali situaci ke kritickému suchu roku 1947, kdy docházela voda nejen v potocích, řekách a rybnících, ale i ve studních, což pocítil snad každý z nás.

Problémy s vodou dopadly dobře

Přes problémy s vodou dopadla sklizeň obilovin i řepky výnosově velmi slušně a všechny komodity byly v super kvalitě. Obzvláště parametry potravinářských pšenic nemají srovnání s žádným jiným ročníkem. Ale to se týká většiny republiky. Spotřebitelé se mohou těšit na výbornou kvalitu potravin, zvláště chleba a pečiva. Sklizeno bylo v naší firmě v historicky rekordním termínu 11. srpna a to jsme mohli dodělat vše již 8. srpna, ale vzhledem k příznivé předpovědi počasí jsme poslali najatý kombajn domů a sklizeň dokončili z ekonomických důvodů svojí technikou.

Až sem vypadá vše jako pohodová práce, ale je to trošičku jinak. Trápí nás propadající se ceny všech komodit. Obilí i řepky, ale možná ještě více je to pak pád cen živočišné produkce, hlavně mléka. Cena mléka je dnes již pod 7 korun za litr a ještě to nemusí být konec. Ještě loni jsme prodávali mléko za téměř 10 korun a při naší roční dodávce 1,5 milionu litrů znamená 3 korunový rozdíl v ceně litru 4,5 milionový propad v tržbách. Ty peníze pak samozřejmě musí chybět v chodu firmy jinde. Bohužel ten propad cen se jaksi zapomněl projevit na obchodech – spotřebitelé kupují pořád stejně drahé máslo i jogurty. Cena komodit prvovýroby velmi často nemá nic společného s cenou výrobků na krámě, jak se nám v médiích mnohdy snaží namluvit někteří obchodníci a mnohdy i ekonomové. Tak to prostě chodí…

Největší investiční akce je hotová

Naše firma také letos dokončila v měsíci dubnu největší investiční akci posledních let, kterou je výstavba betonového hnojiště v Přestavlkách v ceně vyšší než 11 milionů korun. Byla úspěšně realizována stavba hnojiště o objemu 7.180 m3 , jímky 603 m3 a také obslužné komunikace a elektropřípojky. Po úspěšné realizaci stavby jsme sice již obdrželi dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši zhruba 3,3 milionu korun, ale stavba hnojiště nemá sama o sobě ekonomické zdůvodnění. Je bohužel vynucená investice, protože bez ní bychom v budoucnu nemohli provozovat živočišnou výrobu. Pro občany to bude mít i jeden pozitivní efekt. Nebude se denně přes obec pohybovat traktor s nákladem hnoje, ten se bude vozit z hnojiště pouze sezónně. Doufám, že i toto bude přijato pozitivně. Definitivně se věc vyřeší vybudováním komunikace přes údolí s vyústěním na hlavní silnici Přestavlky – Vranov, ale to lze realizovat až po vyřešení majetkoprávních záležitostí.

Po práci musí přijít také odpočinek

Přes vše výše uvedené je potřeba si užít volného dne v krásné vesnici i krajině, potkat sousedy, známé a zapomenout na každodenní starosti. Věříme, že se celá akce vydaří, bude dost jídla a pití, že se hosté budou dobře bavit a ti starší budou moci zavzpomínat na doby dávno minulé. I to je cíl naší akce. Věříme, že se nám podaří letošním rokem úspěšně navázat na první čtyři ročníky, a že se sejdeme znovu za rok na dalším pokračování.

Závěrem bych chtěl velmi poděkovat za práci všem, kdo se již léta podílejí na organizaci této slavnosti bez nároku na odměnu. Zvláštní dík tradičně pak patří neúnavnému motoru všeho dění, starostovi Josefu Vašákovi, bez něj by to nešlo.

JIŘÍ ŘEHÁK, AGRO Přestavlky a.s.