„Oba symboly jsme obdrželi rozhodnutím Poslanecké sněmovny ČR a slavnostně je převzali 6. prosince 2010 z rukou předsedkyně sněmovny Miroslavy Němcové," vzpomenul nedávnou historii Vranova starosta Josef Vašák.

Současně připomněl, že jejich výroba vycházela z předešlých symbolů obce vzniklých po zřízení samosprávy ve druhé polovině 19. století.
„Jednalo se o dvě razítka obráceného rozkřídleného ptáka – vrány, dle kterého Vranov získal v minulosti svůj název. Starší razítko bylo z roku 1877, mladší z roku 1940. Devítihrotá hvězda ve znaku symbolizuje počet osad obce a zelené návrší vykresluje zasazení Vranova do krajiny Benešovské pahorkatiny," uvedl.

Společenský život obce si vzaly na starost místní spolky. Nejstarší z nich, hasiči, pracují pro blaho spoluobčanů od roku 1892. Pro plnění svého poslání má sbor dobrovolných hasičů k dispozici dvě zbrojnice – jednu nově zrekonstruovanou a moderně vybavenou, druhou historickou.

„Hasiči senioři se účastní všech akcí v blízkém okolí a jezdí i do zahraničí, kde prezentují náš sbor s hasičskou stříkačkou, takzvanou koňkou z roku 1892 a s historickým požárním vozidlem Praga RN. Máme i zásahové družstvo zařazené v kategorii JPO III a jemu slouží automobily Avia, Tatra 815 CAS a Škoda Octavia kombi. Hasiči jsou nejpočetnějším spolkem v naší obci," zdůraznil starosta.

Právě proto jsou dobráci také u všech kulturních akcí, které se ve Vranově konají. Pořádají hasičský ples, letní i posvícenskou zábavu. A jsou také spolupořadatelé Vánočního koncertu.

Od letoška mají i kroužek mladých hasičů, jimž každou středu předávají zkušenosti hasiči dříve narození.

Dalším aktivním spolkem je ve Vranově myslivecké sdružení Daněk. Kromě péče a regulace stavu lesní zvěře členové spolku zvládají také pořádání svého bálu, oblíbené jarní otevírání studánky v Mačovicích a Hubertskou mši svatou v místním kostele.

Dalším početně silným vranovským spolkem je Dechový orchestr Vranovanka. Ten vznikl v roce 2004 v truhlárně kapelníka Jiřího Šusty. Orchestr hraje na všech větších akcích a jeho specialitou je pořádání Vánočních koncertů, kde ale vystupují také hosté.

„Nejmladším spolkem je Tenisový klub Vranov, který provozuje a vzorně se stará o tenisové hřiště. To je součástí dětského hřiště, kde se konají společenské akce," sdělil starosta Vranova s tím, že sportovní vyžití mají i lidé z místních částí na hřišti ve Vranovské Lhotě v Hůrce a dětském hřišti v Bezděkově.

Obec ale nežije jen od zábavy k zábavě. Vranovu se v posledních letech podařilo realizovat několik větších investičních akcí. Byla to především výstavba nové hasičské zbrojnice, ve které sídlí i stanoviště Záchranné služby Středočeského kraje.

„Za pomoci dotací se nám podařilo revitalizovat část Drhlavského potoka a vybudovat novou vodní nádrž na louce mezi Vranovem a Vranovskou Lhotou," doplnil Josef Vašák.

Ve Vranově také rekonstruovali a zateplili budovu obecního úřadu. Jeho volné prostory chtějí teď účelně využít pro další spolkovou činnost a s tím dokončit i jeho celkovou rekonstrukci.

„Velké úsilí i čas nyní věnujeme přípravě projektu veřejného vodovodu a splaškové kanalizace. Tyto dvě akce budou sousto nejen pro nás, ale i pro další zastupitelstva v následujících obdobích," uvědomuje si starosta a současně připomíná, že obec chce udržovat v dobrém stavu i obecní komunikace, vysázené aleje stromů i veřejné osvětlení.

„Samozřejmě chceme i nadále pořádat kulturní akce, které už mají tradici," dodal Josef Vašák a připomněl ještě, že to, že obec vzkvétá a dobře se v ní žije, je zásluha mnoha nadšenců, kteří mají chuť přiložit ruku ke společnému dílu.