Vraky aut zarostlé trávou dokreslují kolorit osady Čakovice patřící pod Týnce nad Sázavou. Už od roku 2003. Situaci už dál nechtějí snášet lidé z okolí vrakoviště.
„Úřady v Týnci ani v Benešově s tím nic nechtějí udělat,“ tvrdí vzrušeným hlasem muž, který vraky vidí z oken domu. Jeho druhý soused s ním souhlasí. „Z vraků vytéká všechno možné, což je vidět při dešti na hladině Kamenického potoku.“ Jména obou mužů sice Benešovský deník zná, sami si ale přáli zůstat v anonymitě.
„Někdo má doma obrazy, já mám na dvoře vraky,“ popsal situaci ze svého pohledu Pavel Novosád. „Nedělám to nikomu naschvál a snažím se auta zredukovat. V budoucnu bych chtěl mít také pěknou zahrádku jako moji sousedi. Teď dělám ale to, co dělám,“ uvedl muž žijící v Praze.
„Během čtrnácti dnů bude provedeno místní šetření,“ uvedl Miloš Albl, člen státního stavebního dozoru ze Stavebního úřadu Týnec .

Vrakoviště může utnout stavební úřad

Skladováním vraků v Čakovicích se zabývalo už několik úřadů. Žádný ale nezjistil, že by majitel nepojízdných aut porušoval zákon. Například živnostenský úřad. O případu ví i Vojtěch Touš, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Benešov. Ten provedl dvě šetření ohledně podezření ze znečišťování studny. Voda z ní ale znečištěna nebyla. „Nikdy jsme ale neměli stížnost na znečišťování vody v potoce,“ řekl včera Touš s tím, že případ dostala na vědomí také Inspekce životního prostředí. Vedoucí oddělení odpadového hospodářství IŽP Jan Svoboda místní šetření potvrdil. „Nezjistili jsme žádné odkapávání nebezpečných látek z odstavených aut,“ řekl, ale připomněl, že více může zmoci stavební úřad. „Každý pozemek je podle územního plánu určen k nějakému účelu. Něco je zahrada, něco orná půda. Pozemky v Čakovicích asi nejsou určeny ke skladování automobilů,“ dodal Svoboda.