Sobotní železniční nehoda, kdy rychlík z Prahy narazil ve stanici v 10.09 do pantografové soupravy stojící na služebně první koleji, se stala souhrou nepozornosti tří dopravních zaměstnanců stanice a strojvedoucího lokomotivy zmíněného rychlíku. Podíl na události měly i ne zcela standardní podmínky pro bezpečný provoz vlaků.


V sobotu chyboval především výpravčí
V Čerčanech sloužili dva zkušení výpravčí, kteří mají ve funkci za sebou desítky let práce u železnice. Takzvaný vnitřní (slangově černý), který má na starosti přípravu vlakové cesty pro vlaky a ve spolupráci s okolními stanicemi řídí jejich sled, a vnější (slangově červený), jenž zodpovídá za volnost kolejí pro zamýšlené jízdy vlaků a který jim výpravkou dává po splnění dalších podmínek souhlas k odjezdu. Volnost koleje při přípravě vlakové cesty se ve stanici s elektromechanickým zabezpečovacím zařízením bez kolejových obvodů signalizujících jejich obsazení zjišťuje pohledem v ose koleje, případně pochůzkou. Před kritickým okamžikem požádal výpravčí vnitřní služby kolegu „červeného“, aby převzal za něj službu.


Provoz komplikovaly ze dvou stran výluky
Ke stanici se od Senohrab po nesprávné koleji blížil zpožděný rychlík R 633. Traťová kolej určená při běžném pravostranném provozu pro jeho jízdu byla kvůli betonování patek pro nové sloupy trolejového vedení vyloučená. Zaskakující výpravčí sice pro rychlík pohledem zjistil volnost vlakové cesty, ale ve stresu si zafixoval, že pantografová souprava stojí na služebně třetí (laicky čtvrtá od budovy) koleji, takže signalistům nařídil připravit vlakovou cestu pro vjezd rychlíku z 2. traťové (nesprávné) koleje na služebně první hlavní (laicky třetí) kolej a jeho odjezd z téže koleje do Benešova. Ta však byla obsazená prázdnou soupravou od ukončeného osobního vlaku z Prahy, jejíž přední část měla později po skončení napěťové výluky ve stanici Benešov pokračovat od cílové stanice. Zadní část se měla po přestupu cestujících z náhradního motorového vlaku od Benešova vracet zpět do Prahy.
Protože zabezpečovací zařízení a řídící přístroj v dopravní kanceláři i přístroje na stavědlech pocházející z poloviny minulého století, nejsou vybavené kontrolními mechanismy pro standardní přípravu vlakové cesty z nesprávné koleje, odehrávala se komunikace částečně telefonicky.


Na chybu měli signalisté upozornit
Na omyl měli výpravčího upozornit oba signalisté. Ten, který na stavědle č.2 přestavoval výměny pro vjezd rychlíku, i druhý, jenž na jižní straně nádraží připravoval výhybky pro odjezd. Oba mají takzvanou spoluodpovědnost za volnost vlakové cesty, i když zrovna drážní vozidla stojí mimo jejich obvod. O obsazení a volnosti všech dopravních kolejí se vede písemná dokumentace s časovými údaji.


Strojvedoucí na koleji soupravu neviděl
Strojvedoucímu rychlíku jedoucího ze Senohrab po nesprávné koleji, která nemá samostatné světelné návěstidlo, byl vjezd do stanice umožněn na takzvanou přivolávací návěst (slangově přivolávačka), což je bílé kmitající světlo na stožáru hlavního návěstidla u správné koleje. Ovládání „přivolávačky“ je mimo kontrolu zabezpečovacího zařízení. Výpravčí stiskne příslušné ovládací tlačítko a signalista ovládaní „přivolávačky“ převezme rovněž stisknutím tlačítka na stavědlovém přístroji. V té chvíli výpravčí ještě strojvedoucímu vysílačkou potvrdil, že může jet, protože na odjezdu do Benešova má také „volno“.
Rozhledové poměry při vjezdu vlaku do Čerčan od Pyšelky jsou takové, že kolejiště ve stanici zakrývá objekt mlýna, hala lokomotivního depa a do poslední chvíle samotné věžové stavědlo. Vlak mohl jet maximálně rychlostí 40 km/h, což strojvedoucí dodržel. Jel ještě pomaleji. Měl ale také za povinnost zastavit před stojícími vozidly nebo jinou překážkou, což se mu nepovedlo. Míru jeho zavinění posuzuje Drážní inspekce, která musí zjistit, zda a kdy mohl pantografovou soupravu spatřit a v kterém okamžiku začal brzdit

Tragédie u Hostivaře

V dubnu 1988 narazil osobní vlak mezi žst. Praha Hostivař a odbočkou Záběhlice do zadní části nákladního vlaku. Na místě zemřela ve zdemolovaném prvním voze pantografové jednotky postarší žena a mladý kuchař. Několik dalších cestujících a dva železničáři utrpěli těžká zranění s doživotními následky. Ve stanici bylo tehdy vypnuté elektromechanické zabezpečovací zařízení. Mladá výpravčí nařídila telefonicky připravit vlakovou cestu pro nákladní vlak do Malešic, ale signalista rozuměl do Vršovic. Vlak vjel na trať, kde u odbočky Záběhlice zastavil. Na stejnou traťovou kolej vzápětí odjel ranní osobní vlak, jenž v plné rychlosti do nákladu narazil.