„K 1. lednu 2020 má trvalý pobyt ve Voticích 4460 občanů České republiky,“ potvrdil mluvčí radnice Jan Vachtl s tím, že s připočtením 140 cizinců, mají Votice 4600 lidí. „Loni byl celkový počet obyvatel 4485, přičemž do údaje nebyli započítáni cizinci,“ upozornil.

Nic na celkové nepříznivé situaci nezměnil loni ani fakt, že se do Votic loni přistěhovalo 90 Čechů. Sídlo jich totiž opustilo o 32 více. Téměř vyrovnaná bilance je pak v poměru narozených a zemřelých - 43 ku 46. I tak nově meziročně z Votic zmizelo dalších 25 Čechů.

„Mrzí mne vyšší počet odstěhovaných než přistěhovalých občanů české státní příslušnosti,“ uvedl votický starosta Jiří Slavík. Současně upozornil, že celkový počet lidí ve městě díky cizincům narostl, protože i oni se nově do statistiky započítávají. Řada z nich nejspíš počítá s dlouhodobým pobytem či dokonce usazením se v Česku. Tomu napovídá fakt, že si hledají standardní bydlení a nechtějí jen přežívat na ubytovnách.

Zastavit odliv lidí se radnici zatím nedaří, i když se výrazně zlepšila dostupnost a do Votic například jezdí i linky Pražské integrované dopravy. Na okraji města také vznikla rozvojová zóna pro více než 45 rodinných domů, kde už se také staví. Pro progresivnější rozvoj sídla je však stále více limitující záležitostí dlouhodobě nevyřešená intenzifikace čistírny odpadních vod.

„Kvůli tomu je v ohrožení dokončení druhá etapy rozvojové zóny, kde je ještě potřeba vybudovat inženýrské sítě. Věřím, že záležitost s čistírnou odpadních vod letos zvládneme, že se díky tomu rozroste celá rozvojová zóna až na sto parcel a nepříznivý trend v počtu obyvatel města se podaří otočit “ dodal ve středu 12. února Jiří Slavík.

Kolik cizinců a odkud přišlo v roce 2019 do Votic
Ze 140 cizinců s trvalým pobytem na území Votic je nejvíc, 22, občanů Slovenské republiky. Jen o dva méně je Vietnamců. Z Ukrajiny přišlo 19 lidí. Z jižní Evropy přišlo do Votic devět Italů a stejný počet Bulharů a také osm Rumunů. Ve Voticích ale žijí také lidé z Filipín, Jihoafrické republiky, Černé Hory či USA. Na cizince získávají Votice finanční prostředky z daní obdobně jako na kteréhokoliv obyvatele města.
Zdroj: MěÚ Votice