Záměr nejprve schválila městská rada a následně se o něm dozvěděla při schůzi zastupitelstva i veřejnost.

„Nový odbor je jednoznačně největší organizační složka úřadu, jak co do počtu agend, tak pracovníků. Ta převzala celý rozsah činností zaniklých odborů a nově zajišťuje činnost speciálního stavebního úřadu pro stavby pozemních komunikací a také přidělování popisných či evidenčních čísel,“ přiblížil vedoucí nového odboru Zdeněk Poula.

Ten pracuje na úřadě už 15 let na odboru životního prostředí a památkové péče, a tak pro něj byla výzva stát se vedoucím odboru příležitostí k dalšímu profesnímu růstu.

Odbor je rozčleněn na oddělení stavební, územního plánování a životního prostředí. „Náplň práce odboru je velice pestrá a jeho jednotlivé části úzce spolupracují. Lze tam vyřídit řadu záležitostí,“ připomněl mluvčí votické radnice Jan Vachtl.

Podle Zdeňka Pouly se zjednodušením organizační struktury zlepší řídící procesy a meziagendová spolupráce. „To se postupně projeví rychlejším vyřizováním podaných žádostí,“ dodal vedoucí odboru s tím, že do budoucna by měly místo žadatele po odboru „pobíhat“ primárně listiny.