Levné energie měla Voticím dočasně zabezpečit státní firma Prisco, to se ale podle starostky nepovedlo. Proto Votice požádaly ministerstvo pro místní rozvoj, zda by jim pro rychlejší zúřadování problematiky dodávky energií neudělilo výjimku ze zákona o veřejných zakázkách. Na zakázku velkého rozsahu totiž zbývalo do konce roku příliš málo času.

„Z ministerstva nám odpověděli, že ne a že krajním řešením je náš vstup na komoditní burzu. Takže tam vstoupíme,“ uvedla Malá. Ta tvrdí, že nákup energií na nový rok město časově zvládne.

„Energie jsme soutěžili už v minulých letech, máme na burzu sjednané přístupy a uzavřenou smlouvu,“ je přesvědčená. Připustila nicméně, že se město nedostane na nižší zastropované ceny, ale bude muset počítat s cenami spotovými. To znamená, že Votice budou energie kupovat za tržní ceny. „Tohle ale hrozí každému, kdo nemá dopředu na několik let ceny zafixované,“ připomněla s tím, že předpokládá, že by se cena elektřiny mohla od nového roku zvýšit až pětinásobně. „Loni jsme platili za elektřinu zhruba milion korun,“ dodala.

Přes tento neblahý výhled plánuje starostka další investiční akce v návaznosti na předešlé volební období. Týká se to například rekonstrukce chodníků a cyklostezky v Husově ulici. Ve škole to pak bude další etapa opravy stropů v nejstarší budově.