Na jihu Benešovska, od Sudoměřic na Táborsku k Voticím, buduje Správa železniční dopravní cesty IV. železniční koridor. Stavba výrazným způsobem zvýšila objem vytěženého kamene u Beztahova. A s ním také dopravní zátěž při jeho transportu. Navíc také vzrostl provoz tamní betonárky. „K negativním jevům, jako je prašnost, nepřispěl loni ani mimořádně suchý rok,“ poznamenal starosta Votic Jiří Slavík.

Jaký bude letošek, co se týká srážek, lze jen předpovídat. Všichni zainteresovaní ale ví, že se výstavba koridoru po zimě znovu rozeběhne na plné obrátky. A s tím také těžební práce v beztahovském lomu. Kvůli tomu už také jednal starosta Votic s třemi firmami, které se na výstavbě koridoru podílejí. Ale také s Policií ČR.

„Lom díky tomu investoval prostředky do skrápění žulové drti. Budu ale ještě jednat i s představiteli firmy, která ho vlastní, o lepším uspořádání těžby a transportu kamene. Domluveni už jsme například také s firmou Compag, která čistí komunikace,“ připomněl votický starosta.

Jednání by měla vést i k tomu, aby kamiony s tunami žuly a žulového prachu, vyjížděly z lomu směrem na Nazdice. Tím by minuly nádraží Votice, tedy část Beztahova, a také obec Střelítov. Právě u obou zmiňovaných míst, jsou na silnici ostré zatáčky. V nich kamiony často ztrácely část nákladu. A to pak přinášelo, při průjezdu dalších aut, zvýšené množství prachu ve vzduchu.

„Jde nám také o to, aby v případě, že kamiony vezou žulový prach, řidiči náklad zakryli plachtou,“ připomněl Jiří Slavík.
Úsilí vedoucí ke zlepšení životního prostředí, pomohli na žádost Votic, také policisté. „Vážili jsme kamiony odjíždějící z lomu. Nezjistili jsme při tom, že by byla vozidla přetěžována,“ potvrdil Zdeněk Štěpánek, vedoucí Dopravního inspektorátu Policie ČR Benešov s tím, že se kontroly váhy kamionů budou letos znovu opakovat. „Plánujeme to, ale kdy to bude, samozřejmě neřeknu,“ dodala policista.

Čistotu komunikací, na nichž vznikalo velké množství prachu, budou kontrolovat letos také votičtí strážníci. Čistotě na silnicích pomůže, jak je uvedeno výš, i zkrápění nákladu vodou. To byl loni, i kvůli suchu, problém. Lom neměl dostatek vody.

„Chtěli jí po nás,“ přiznal Jiří Slavík. „My ale máme jen pitnou vodu, a i když by ji lom zaplatil, neposkytli jsme jí. Loni bylo velké sucho a bylo by nesmyslné skrápět kamen pitnou vodou, když jí potřebují naši obyvatelé,“ řekl a potvrdil ještě, že lom proto vodu vozil z Benešova. „Letos by tam měli zlegalizovat odběr z vlastních zdrojů,“ dodal starosta.

S obrovským množstvím kamiony přepraveného materiálu, se samozřejmě nabízí otázka, zda by na stavbu koridoru nebylo možné kámen dopravovat přímo po železnici. Odpověď je jednoduchá. Zatím ne. Koridor napřimuje trasu z Prahy do Českých Budějovic a je proto jasné, že vzniká mimo současnou trať.