Ve sběrném dvoře v Luční ulici, má vzniknout takzvané Re-use centrum. Jinak se zařízení říká také středisko opětovného odběru či centrum znovuvyužití věcí a končí v něm zpravidla to, co už někdo nepotřebuje, ale stále to je funkční. Právě to pak může druhému udělat ještě spoustu radosti, navíc bez nutnosti za to platit.

Votické Re-use centrum vznikne díky iniciativě obcí Mikroregionu Voticko. V rámci něj jednali starostové a starostky sdružených obcí o společném projektu a zejména o rozpočtu a společném financování jeho vzniku a provozu.

„Už na začátku letošního roku podalo město Votice žádost o dotaci z Operačního programu životní prostřední 2021+ na výstavbu centra ve výši 2 728 839 Kč včetně DPH,“ uvedla Jana Špačková manažerka Mikroregionu Voticko. V případě, že žádost projde úspěšně celým procesem schvalování, mělo by město na vznik centra získat přes 2,3 milionu korun včetně daně.

„Současná budova sběrného dvora v Luční ulici bude rozšířena o přístavek a tím dojde ke zvýšení kapacity stávajícího prostoru. Vznikne celkem šest dílenských objektů, které budou rozděleny podle komodit. V prostorách Re-use centra budou umístěné i velkoobjemové kontejnery na vytříděný odpad z centra,“ popsal vznik a fungování střediska zpětného odběru Jiří Prášek z Odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí Městského úřadu Votice.

Zařízení bude fungovat tak, že jeho obsluha vyhodnotí, zda jsou předměty, které lidé do centra přinesou vhodné k dalšímu využití nebo ne. Ty první pak na místě počkají na svého nového majitele a ty druhé skončí jako odpad v kontejneru. Votické Re-use centrum začne sloužit napřesrok a mělo by se tak stát už v prvním kvartálu.

Až dosud v celém velkém okrese Benešov taková služba funguje pouze v Bystřici, i když i další města se k jejímu poskytování chystají. Věci tam smí odevzdávat pouze občané, kteří platí místní bystřický poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Odebrat předměty z centra ale může podle bystřického starosty Michala Hodíka každý. Výhodou této služby je celkové zmenšení objemu odpadu a tím i snížení výdajů obce při jeho likvidaci.