„Stavbu protihlukové stěny zatím nepřipravujeme,“ sdělil Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic, které silnici spravuje. „Nemáme k dispozici žádnou akustickou studii nebo měření hygienické stanice, které by ukazovalo na překračování denních a nočních limitů hluku vydávaných provozem na komunikaci ve směru k zástavbě Votic,“ vysvětlil dále Buček.

Certifikované měření

Město už jedno měření hluku absolvovalo, ovšem nejednalo se o certifikované provedení. Podle opoziční zastupitelky Ivany Dobešové nebylo toto akustické měření zcela průkazné. „Vycházím z toho, co jsem slyšela na zastupitelstvu. Výsledky měření nebyly jednoznačné,“ uvedla zastupitelka.

Vedení města nyní chystá nové, průkaznější měření hlukové zátěže, jehož dřívější uskutečnění ovlivnila také pandemie koronaviru. „Po realizaci certifikovaného měření, které by prokázalo překročení hlukových limitů, bude podána žádost na Ředitelství silnic a dálnic a informována krajská hygienická stanice,“ vyjádřil se starosta Votic Jiří Slavík.

Ivana Dobešová pro případ, že by ředitelství stavbu stěny nerealizovalo, navrhla, aby takovou ji zajistilo ze svých prostředků město. „Myslím, že by to stálo nejméně za úvahu,“ míní Dobešová.

Postavit si svou stěnu?

Její názor votický starosta neodmítá. Připomíná však, že by město v takovém případě muselo stavět na pozemcích Ředitelství silnic a dálnic, a pak by také veškerá údržba a náklady šly za městem.

„Ani tak ale není úplně jisté, že by k tomu dal vlastník pozemků souhlas,“ dodal Jiří Slavík s tím, že definitivní vyřešení komplikací s hlukem ze silnice vidí v převedení většiny vozidel na dálnici D3. Ta se však zatím nedostala ani z Prahy a z opačné strany, od jihu, končí u Mezna.

Údržba mostu pomůže

Ovšem alespoň trochu se místním od hluku uleví už dřív. Ředitelství silnic a dálnic se zabývá nárazy kol aut na dilatační spáry mostu, pod nímž vede silnice na Jankov. Hluk se odtud šíří i do zastavěné části města. „Připravujeme stavební údržbu mostu, jejíž součástí bude mimo jiné snížení hlučností stávajících dilatačních závěrů. Zahájení údržby předpokládáme v průběhu prázdnin,“ dodal Martin Buček.

Údržba bude podle starosty Jiřího Slavíka zahrnovat také výměnu říms, chodníků, zádržného systému, opravu izolace krajních nosníků, lokální sanace betonových konstrukcí a opravy odvodňovacího systému. „ Věřím, že po realizaci těchto opatření hluku výrazně ubude,“ dodal starosta.