Po studii přišlo na řadu zpracování projektové dokumentace. Týká se výstavby kanalizace pro Ameriku ležící na okraji města za mezinárodní silnicí E55. Projekt ale vzniká i pro osadu na opačné straně města, Beztahov. Ten pro změnu od města odděluje IV. železniční koridor.

Projekt, který po výběrovém řízení zpracovává projekční kancelář z Tábora, pro tuto část sídla počítá s výstavbou jak kanalizace, tak vodovodu. Dalších součástí města se zatím výstavba zmiňované infrastruktury netýká. „Pro ostatní místní části ale funguje nový systém individuálních dotací na pořízení domácí čistírny odpadních vod,“ připomněl mluvčí.

Samotná realizace záměru se i po Novém roce 2020 zase o kousek, respektive o pořádný kus, přiblížila. Potvrdil to votický starosta Jiří Slavík. „Od Správy železniční dopravní cesty máme předběžný souhlas s tím, že vodovod a kanalizace do horního Beztahova bude moci podejít železniční koridor,“ uvedl lídr votické radnice s tím, že v případě Ameriky město zvolilo variantu gravitační kanalizace.

Kvůli terénu však bude zapotřebí použít pro napojení na stávající kanalizaci města odvádějící splašky do městské ČOV, přečerpávací stanici. Ta vznikne u bývalého Baštářského mlýna nedaleko silnice na Jankov. Právě tudy se kanalizace dostane přes další překážku, jíž je zmiňovaná mezinárodní silnice E55.