Obě osady jsou součástí města Votice. Obyvatelům jde v podstatě o to, aby se jim ještě více nesnížila kvalita jejich života. Lom je tu s nimi už dlouhé roky, dává některým z nich i práci. Vedlejším dopadem jeho činnosti je ale prach a hluk, kterým „zásobuje“ okolí. Teď je tu další potenciální nebezpečí. Není jisté, zda zahloubením lidé nepřijdou o vodu ve studních.

Podle votického starosty Jiřího Slavíka se lom už v minulosti rozšiřoval, ale nikdo z Votic tomu nevěnoval příliš pozornosti. Až s budováním železničního koridoru si obyvatelé uvědomili, jaká obrovská zátěž pro jejich životní prostředí to je. „Z lomu se vozí kamenivo, ale z tamní betonárny také beton na železniční koridor k Meznu,“ vysvětlil starosta.

Likvidace požáru skládky komunálního odpadu ve Voticích.
Likvidace požáru votické skládky komunálního odpadu po dvou dnech skončila

Proto také Votice poměrně často upozorňují provozovatele lomu, aby dodržoval technologické postupy. Podle starosty se situace po telefonátu z radnice vždy na čas zlepší, ale problémy přetrvávají. Vedle hluku a prachu především s těžkou nákladní dopravou. Ta směřuje přes centrum Votic k silnici I/3 a dále na stavbu koridoru. „Ve městě vozidla ničí komunikace. Nelze proto vnímat lom jen jako samotný dobývací prostor, ale komplexně,“ upozornil Jiří Slavík.

Městská rada proto pověřila starostu, aby s odborem výstavby a územního plánování a také odborem životního prostředí na základě podnětů občanů zpracoval a zaslal stanovisko Krajskému úřadu Středočeského kraje v dané věci. To se také stalo. „Poslali jsme námitky k zamýšlenému záměru na Krajský úřad Středočeského kraje,“ potvrdil ve čtvrtek 15. října votický starosta s tím, že celý proces město spustilo kvůli vytvoření předpokladů, které zajistí obyvatelům města život bez zbytečných ekologických zátěží.

Kamenolom Votice leží v blízkosti místních osad Beztahov a Martinice.Zdroj: DENÍK/Zdeněk Kellner

To má svůj význam zejména s ohledem na budoucnost. Z votického kamenolomu bude téměř jistě zásobována také stavba dálnice D3. Tedy pokud stát schválí takzvanou stabilizovanou, nyní navrženou variantu. Město problém dopravování kameniva přes centrum požaduje vyřešit úplným odklonem nákladních vozů mimo zástavbu. To se bezpochyby nestane v rámci koridoru, ale pro stavbu dálnice už tuto záležitost chtějí mít Votice vyřešenu.

Bezprostředně po oznámení zahájení zjišťovacího řízení na rozšíření lomu Votice jednaly se zástupci lomu. „Vedení vedení lomu nám slíbilo, že se kvůli záležitosti sejdeme k jednání. K tomu však kvůli událostem kolem koronaviru zatím nedošlo,“ vysvětlil lídr votické radnice.

Dopravní situace v Olbramovicích.
Povolení stavby obchvatu Olbramovic posvětilo ministerstvo dopravy

Krajský úřad už ale nařídil posouzení vlivů na životní prostředí, takzvanou EIA. V rámci ní by mělo dojít k novým měřením a posuzování hlukové a prachové zátěže. „Kvůli zahloubení je třeba také nové posouzení režimu podzemních vod, rozšířit monitorovací síť vodních zdrojů a seismické účinky vibrací, protože se chalupy například také více chtějí,“ dodal Jiří Slavík. EIA je dlouhodobá záležitost s termínem dokončení delším než jeden rok.