Současně připomněla, že město pro obě stavby hledá dotace, ale budovat chce i bez toho, aby je nakonec získalo. „Bude to velmi významná investice, kterou realizujeme bez ohledu, že na akce seženeme finanční podporu,“ slíbila Pokorná.

V současné době už má radnice studii proveditelnosti a zastupitelstvo schválilo i náklady na pořízení projektové dokumentace. A ta už také vzniká.

V případě Beztahova se má jednat o náklady ve výši pět milionů korun na kanalizaci. Tuto část Votic trápí dlouhodobý nedostatek podzemní vody, kterou by obyvatelé mohli díky svým studním čerpat do domácností.

Votická radnice proto chce vložit dalších 3,5 milionu korun do stavby vodovodu. Cestou Týnce nad Sázavou, kde město dotuje občanům z osad vrtání studní, ve Voticích jít nechtějí. Proto vybudují centrální zásobování vodou.

V Beztahově investiční akce zaplatí bezezbytku radnice z rozpočtu, případně s pomocí dotací. To Amerika je jiná záležitost. Osada leží vedle státní silnice I/3 vpravo ve směru jízdy od Tábora na Benešov. Oblast využívají zejména lidé pro rekreaci, i když se počet trvale bydlících pomalu přibližuje počtu rekreantů s trvalým bydlištěm mimo Votice.

Místem protéká Konopišťský potok a některým tamním vadí, že jejich sousedi přepady jímek potok znečišťují. Proto požadují kanalizaci. Navrácení čistoty by měla pomoci šestimilionová investice. Část z ní by měli uhradit obyvatelé Ameriky.