Právě Mikroregion Voticko se stal garantem výstavby cyklostezky v trase opuštěného tělesa někdejší Dráhy císaře Františka Josefa.

Jakkoli se náklady na tak krátký úsek cyklostezky s hladkým asfaltovým povrchem mohou zdát obrovské, na rozpočty samotných obcí mikroregionu to zásadní dopad nemělo. „Devadesát procent nákladů pomohly hradit dotace Státního fondu dopravní infrastruktury,“ připomněl předseda Mikroregionu Voticko Viktor Liška.

Ale investoři nakonec neplatili ani zbylých dva a půl milionu korun, nýbrž jen polovinu. Druhou obcím přidal Středočeský kraj.

Nově otevřený úsek, na který netrpěliví cyklisté vjeli už krátce poté, co z něj zmizel finišér a válec cestářů, je ale jen první částí z celkem tří, které Mikroregion Voticko plánuje vybudovat. Druhý povede kolem olbramovického nádraží na Veselce dál na sever až k Bystřici. Ani tam by se ale trasa neměla zastavit a pokračovat by měla až ke Konopišti a do Benešova. To už ale není území Voticka. Třetí úsek by pak měl od Votic zavést cyklisty až do Sudoměřic na Táborsku.

„Druhá etapa je už v docela pokročilé fázi přípravy a povede od Olbramovic do Opřetic, kde je hranice Obce s rozšířenou působností Votice. Máme už projektovou dokumentaci a samozřejmě jsme už také vlastníky pozemků pod opuštěným drážním tělesem, kde se bude stavět. Nyní proto žádáme o stavební povolení,“ uvedl Viktor Liška.

Slavnostní otevření úseku cyklostezky z Votic do Olbramovic | Video: Deník/Zdeněk Kellner

Někdejší dráhu chtějí iniciátoři výstavby cyklostezky využít i opačným směrem, na jih. Kvůli tomu už také jednají se státním podnikem Správa železnic.

Právě státem i Evropskou unií preferovaný rozvoj cyklostezek a turistického ruchu by mohl pomoci zvrátit záměr Správy železnic, která nepotřebný zbylý materiál ze stavby IV. tranzitního železničního koridoru uložený ve vysoké hromadě u Mezna, chce uložit v zářezu u Střezimíře. Tak státní podnik postupoval při stavbě trasy koridoru z Votic do Sudoměřic na několika místech. Například u Stupčic či Ješetic.

Podle votického místostarosty Jiřího Slavíka to měl v záměru také v místech, kde se nyní slavnostně otevírá výš zmiňovaná cyklostezka. „Zabránili jsme tomu tím, že jsme bývalou trať zanesli včas v územním plánu jako území pro vznik cyklostezky,“ upozornil.

Pro třetí etapu cyklostezky už má investor vyhotovenou studii proveditelnosti včetně trasování. Nyní tak probíhají závěrečná jednání o převodu pozemků někdejší trati ze Správy železnic na Mikroregion Voticko.„Cyklostezka na území mikroregionu by po dokončení měla mít pětatřicet kilometrů,“ dodal předseda Viktor Liška.

Zprovoznění nové cyklostezky přivítal také starosta Olbramovic Ivan Novák. „Je to nejen pro naši obec velmi významná stavba. Díky ní se lidé bezpečně dostanou do zaměstnání ve Voticích a odtud tamní obyvatelé zase na rychlíky v Olbramovicích. Cyklostezku by mohly využívat i děti z Olbramovic při cestě do školy ve Voticích,“ dodal.