Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), které objekt nádraží patří, zpracovává studii na rekonstrukci exteriéru objektu, interiér měla jako studii v rukou radnice. „Byla vyhotovena ve třech variantách využití přízemí, třech variantách využití prvního patra a dvou podobách podkroví,“ uvedl mluvčí radnice Jan Vachtl.

Studie zohledňovala požadavky města. To včetně potřeb vzniku místnosti pro jednání Osadního výboru Beztahov, zahrnovala i budoucí vznik přestupního autobusového terminálu vedle budovy a nutnosti umístění denní místnosti řidičů.

Tři varianty, k nimž se vyjadřovali také členové osadního výboru, se od sebe lišily jen polohou a velikostí místnosti pro schůze osadního výboru, bufetu a denní místnosti řidičů. V nadzemních podlažích je pak navrženo umístění několika bytů a místnost pro osadní výbor.

Otevření čekárny, k němuž došlo před několika týdny, patřilo k cílům radnice. To i proto, že stále roste zájem občanů o cestování po železnici. „Už se to ukazuje a ještě více to bude patrné po dobudování koridoru,“ je přesvědčený starosta Jiří Slavík.

Votická radnice vybrala jednu z variant a zprávu o tom zaslala SŽDC. Právě ta nakonec rozhodne, zda votický názor podpoří, nebo provede některé změny.