Obnova zeleně čeká například votického sídliště kolem Smetanovy ulice. Nových stromů a keřů či údržbu stromů s proschlými větvemi nebo kácení těch, které mají životnost za sebou a ohrožují své okolí, se ale dočkají také obyvatelé žijící mimo centrální část sídla.

Týkat se bude například i votických venkovských místních částí Martinice, Beztahov a Kaliště. „U těchto investic podáme žádost o dotaci u Státního fondu životního prostředí, kde by na tyto akce mělo být alokováno dostatečné množství finančních prostředků,“ je přesvědčen votický starosta Jiří Slavík.

Podle místostarostky Jaroslavy Pokorné má letos město v rozpočtu na zeleň přes dva miliony korun. „Na revitalizaci zeleně v uvedených třech osadách počítáme s celkovou sumou 650 tisíc korun. Kolik zaplatíme z rozpočtu, bude jasné podle toho, jak vysokou dotaci získáme,“ upřesnila.